Aansluitingsnetwerk Voortgezet Onderwijs – Hoger Onderwijs Fryslân

Werkgroepen

Werkgroep LOB-communicatie

Leden werkgroep

 • Els Zoer (RSG Magister Sneek)
 • Betty de Jong (Piter Jelles, Leeuwarder Lyceum)
 • Jose Lemke (Piter Jelles, !mpulse)
 • Wietske Drent (Hogeschool Van Hall Larenstein)
 • Tanja Bussemaker (NHL/Stenden)
 • Tietie Visser (NHL Hogeschool, Studieadviescentrum)
 • Bert Colly (VO-HO, voorzitter)
 • Hilde Mesken (VO-HO, notulist)

Doel werkgroep

Inhoudelijk afstemmen en organiseren activiteiten voor leerlingen in kader van loopbaan oriëntatie en begeleiding.

Producten

Inhoud website hboleeuwarden.nl , organisatie en evaluatie Oriëntatiedag en Wegwijsdag.

Werkgroep “Profiel werkstuk”

Leden werkgroep

 • Bert Kingma (Lauwers College)
 • Frans Meindertsma (Bornego College)
 • Sigrid Japenga (OSG singelland)
 • Inge Vermeulen (NHL Hogeschool)
 • Tanja Bussemaker (NHL/Stenden)
 • Rudolf Boersma (NHL/Stenden)
 • Sjieuwke Schenkel (Hogeschool Van Hall Larenstein)
 • Jelle Nauta (VO-HO, voorzitter)
 • Hilde Mesken (VO-HO, notulist)

Met elkaar

Visie

Het netwerk wordt aangestuurd door een stuurgroep die bestaat uit vier onderwijsmanagers uit het VO, drie onderwijsmanagers van de Friese hogescholen en een vertegenwoordiger van de propedeuse Rechten van de RUG te Leeuwarden.

Lees meer over VO-HO

Contact

Secretariaat Aansluitingsnetwerk VO-HO Fryslân
Postbus 1528
Telefoon: (058) 2846331
8901 BV Leeuwarden
Fax: (058) 2846423
E-mail: info@vo-ho.nl

Coördinator vanuit het VO: Bert Colly
bertcolly@hotmail.com

Coördinator vanuit het HO: Jelle Nauta
jelle.nauta@hvhl.nl

Meld u aan en ontvang meer informatie die aansluit op uw interesses.