Regionale samenwerking: Think global, act local

Duurzame onderwijsaansluiting werkt via regionale samenwerkingscontacten met externe partners, zoals maatschappelijke organisaties, bedrijven en overheidsinstanties.

In dit verband wordt de term glokalisering vaak gebruikt. Globalisering én lokalisering gaan hand in hand, ‘think global, act local’. Onderwijs moet verbonden zijn met actuele maatschappelijke vraagstukken zoals geformuleerd in de Duurzame Ontwikkelingsdoelen, met als voorbeelden: klimaatverandering, biodiversiteit en circulaire economie.

Juist door de wereld als global village krijgen mensen meer aandacht voor hun directe omgeving. Jongeren kunnen hiervan profiteren, want juist regionale uitdagingen inspireren om mee te bouwen aan een duurzame samenleving.

Studievaardigheden als motor spelen daarbij een belangrijke rol via levensechte projecten. Meestal zijn die te vinden in de regio. De samenwerking met externe partners in de omgeving is belangrijk. Jongeren doen onderzoek, gaan in dialoog met experts, dragen mogelijke oplossingen en ideeën aan en presenteren bevindingen aan externe partnerorganisaties.