Propedeuserapport

Het Aansluitingsnetwerk vo-ho Fryslân presenteert ieder jaar de prestaties van de Friese eerstejaars studenten in het propedeuse rapport.

rapport doorstroom uitval propedeuse