Aansluitingsnetwerk Voortgezet Onderwijs – Hoger Onderwijs Fryslân

DOT Scheikunde

Docent Ontwikkel Team Scheikunde

Doel van DOT Scheikunde is om samen producten te ontwikkelen en om de aansluiting vanuit het VO naar het HO/WO te verbeteren. De vaste groep docenten van DOT scheikunde bij Van Hall Larenstein heeft besloten te gaan werken aan een nieuwe digitale lesmethode voor havo 4. Een ambitieus plan! Wilt u hierover meer weten of zelfs participeren in dit uitdagende project dan kunt u contact opnemen met de coach.

Start document

Zo’n 14 docenten scheikunde uit vo en hbo zijn dit najaar actief in het Docent Ontwikkel Team scheikunde. In het maandelijkse overleg op vrijdagmiddag bij Van Hall Larenstein in Leeuwarden komen diverse actuele en praktische onderwerpen aan de orde. Enkele voorbeelden: bespreking startmodules nieuwe scheikunde voor havo 3 en vwo 3, module suikerfabriek, rekenmodules Stellingwerf college en Van Hall Larenstein. De conclusie over chemisch rekenen is dat men in het hbo tegen dezelfde problemen aanloopt als in het vo.

Contactpersoon DOT scheikunde: Jan van Lune of Gabriela Leusink van Van Hall Larenstein/ NHL Hogeschool.

Hieronder info over DOT scheikunde, opbrengsten 3 juli 2012

Syllabus vwo en havo:

Contact

Secretariaat Aansluitingsnetwerk VO-HO Fryslân
Postbus 1528
Telefoon: (058) 2846331
8901 BV Leeuwarden
Fax: (058) 2846423
E-mail: info@vo-ho.nl

Coördinator vanuit het VO: Bert Colly
bertcolly@hotmail.com

Coördinator vanuit het HO: Jelle Nauta
jelle.nauta@hvhl.nl

Meld u aan en ontvang meer informatie die aansluit op uw interesses.