Aansluitingsnetwerk Voortgezet Onderwijs – Hoger Onderwijs Fryslân

Slimme toepassingen met Unmanned Aerial Vehicles (UAV’s)

Het commercieel gebruik van drones in civiele toepassingen, ook wel Unmanned Aerial Vehicles (UAVs) genoemd, is sterk in opmars. Het NHL Kenniscentrum Computer Vision focust op het toevoegen van meerwaarde door geautomatiseerd, bij voorkeur on-board, intelligent gebruik van computer vision en andere sensoren op UAVs. Geautomatiseerd wordt informatie uit de beelden geëxtraheerd op basis waarvan adviezen worden gegeven of beslissingen worden genomen. UAVs kunnen daardoor met een grote mate van autonomie hun taak uitvoeren. Het door het Lectoraat geïnitieerde en geleide RAAK “Smart Vision for UAVs” project is in september 2014 gestart met 12 deelnemende MKB bedrijven en drie kennisinstellingen waaronder het NLR. Toepassingen die onderzocht worden zijn bijvoorbeeld windturbineblad- en akkerinspecties. Binnen dit project staat de Twirre Architectuur voor drones centraal. Hiermee kunnen op kosten effectieve wijze autonome drones ontwikkeld worden op basis van uitwisselbare componenten. Deze architectuur is gerealiseerd door Computer Vision, Data Science, Parallel Computing en Sensor Fusion technologie met  elkaar te combineren. Het Lectoraat en NHL studenten hebben de architectuur ontwikkeld en getest met meerdere prototypes.

Jaap van de Loosdrecht is lector bij het Kenniscentrum Computer Vision van NHL Hogeschool.

Contact

Secretariaat Aansluitingsnetwerk VO-HO Fryslân
Postbus 1528
Telefoon: (058) 2846331
8901 BV Leeuwarden
Fax: (058) 2846423
E-mail: info@vo-ho.nl

Coördinator vanuit het VO: Bert Colly
bertcolly@hotmail.com

Coördinator vanuit het HO: Jelle Nauta
jelle.nauta@hvhl.nl

Meld u aan en ontvang meer informatie die aansluit op uw interesses.