Aansluitingsnetwerk Voortgezet Onderwijs – Hoger Onderwijs Fryslân

Steunpunten

Aansluitingsnetwerk VO-HO Fryslân participeert in diverse regionale en landelijke netwerken en vaksteunpunten voor docenten. De focus ligt daarbij op uitwisseling van ontwikkelingen in het onderwijs van vo en ho, en docentprofessionalisering.

 • Netwerk Noord (contact: Jelle Nauta)
  • Gezamenlijke jaaragenda met aanbod van DOTs, cursussen en docentendagen
  • DOTs in Leeuwarden
 • STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) Teacher Academy,  JetNet en Platform Bèta Techniek
 • Vaksteunpunt NLT, regionaal en landelijk (contact: Mart Mojet)
  • Onderhoud  van 13-tal havo en vwo NLT modules
  • Vraagbaakfunctie voor NLT docenten
 • Landelijke vaksteunpunten monovakken
 • Stichting Technasium

Alle activiteiten in het kader van docentprofessionalisering worden ondergebracht bij registerleraar.

Aanbod docentprofessionalisering

 • Docent Ontwikkel Teams

Regionaal steunpunt noord:

Voor vragen kunt u contact opnemen met dhr. Jelle Nauta coördinator Aansluitingsnetwerk HO of dhr. Bert Colly, coördinator Aansluitingsnetwerk VO.

Contact

Secretariaat Aansluitingsnetwerk VO-HO Fryslân
Postbus 1528
Telefoon: (058) 2846331
8901 BV Leeuwarden
Fax: (058) 2846423
E-mail: info@vo-ho.nl

Coördinator vanuit het VO: Bert Colly
bertcolly@hotmail.com

Coördinator vanuit het HO: Jelle Nauta
jelle.nauta@hvhl.nl

Meld u aan en ontvang meer informatie die aansluit op uw interesses.