Aansluitingsnetwerk Voortgezet Onderwijs – Hoger Onderwijs Fryslân

DOT Biologie

Docent Ontwikkel Team Biologie

Opbrengsten

Digitaal lesmateriaal

Op de website van Van Hall Larenstein staan diverse lesmaterialen voor het vak biologie, waaronder van DOT Biologie:

  • Van aardappeleters tot cisgenese
  • DNAbAND
  • Genomisch Kookboek
  • Levende Legpuzzel

Lesmateriaal downloaden

Meer informatie kunt u verkrijgen van Peter Visser.

Enza Zaden Award voor beste lessenserie plantenbiologie

Peter Visser, biologiedocent aan CSG Dingstede in Meppel, en Jos Kramer, biologiedocente christelijk gymnasium Beyers Naudé in Leeuwarden, ontvangen op 30 november bij de Koninklijke Hollandsche Maatschappij  der Wetenschappen (KHMW) in Haarlem de Enza Zaden Award. Ze winnen deze prijs voor hun aansprekende lessenreeks over aardappelteelt voor 6 VWO. Groenteveredelingsbedrijf Enza Zaden wil met deze prijs de interesse in plantenwetenschappen stimuleren, omdat de veredelingssector grote behoefte heeft aan jongeren met een opleiding in de plantenwetenschappen. Die interesse begint met aansprekend onderwijs in plantenbiologie. Lees verder.

Contact

Secretariaat Aansluitingsnetwerk VO-HO Fryslân
Postbus 1528
Telefoon: (058) 2846331
8901 BV Leeuwarden
Fax: (058) 2846423
E-mail: info@vo-ho.nl

Coördinator vanuit het VO: Bert Colly
bertcolly@hotmail.com

Coördinator vanuit het HO: Jelle Nauta
jelle.nauta@hvhl.nl

Meld u aan en ontvang meer informatie die aansluit op uw interesses.