Aansluitingsnetwerk Voortgezet Onderwijs – Hoger Onderwijs Fryslân

DOT Aardrijkskunde

In DOT aardrijkskunde werkt u samen met collega docenten en docenten Van Hall Larenstein. Thema’s die aan bod kunnen komen zijn:

  • Projecten rond Landschapbiografie (samenwerking met Theo Spek van RUG)
  • Verwerking van data met GPS / GIS en inzet van drones.
  • 3D Bodemprofielen

Naast verrijking van reguliere lessen kan de samenwerking projecten opleveren voor leerlingen.

dot-ak

Foto: Eerste DOT ak in Lauwersoog, het is wennen om de juiste structuur te vinden. De groepsfoto spreekt boekdelen.

Minder vergaderen, meer praktijk, is het motto van de eerste DOT bijeenkomst aardrijkskunde van dit schooljaar. De praktijk stond op 16 september in het teken van het thema wateroverlast met bezoeken aan IVN, de gemeente Leeuwarden en Waterschap Noorderzijlvest in Lauwersoog.
Bij het volgende werkbezoek staat het Potmarge gebied in Leeuwarden centraal. De DOT aardrijkskunde groep heeft ook contact gelegd met het Geografencollectief Sinkhole.

Lees hier het uitgebreide verslag van 16 september 2016

Voor meer informatie en deelname kunt u terecht bij Bert Colly (Marne College) e-mail arcolly@marnecollege.nl en Ina Huitema (Bornego) e-mail ihuitena@bornego.nl.

Contact

Secretariaat Aansluitingsnetwerk VO-HO Fryslân
Postbus 1528
Telefoon: (058) 2846331
8901 BV Leeuwarden
Fax: (058) 2846423
E-mail: info@vo-ho.nl

Coördinator vanuit het VO: Bert Jan Flim
B.J.Flim@fcroc.nl

Coördinator vanuit het HO: Jelle Nauta
jelle.nauta@hvhl.nl

Meld u aan en ontvang meer informatie die aansluit op uw interesses.