Aansluitingsnetwerk Voortgezet Onderwijs – Hoger Onderwijs Fryslân

DOT Aardrijkskunde

In DOT aardrijkskunde werkt u samen met collega docenten en docenten Van Hall Larenstein. Thema’s die aan bod kunnen komen zijn:

  • Projecten rond Landschapbiografie (samenwerking met Theo Spek van RUG)
  • Verwerking van data met GPS / GIS en inzet van drones.
  • 3D Bodemprofielen

Naast verrijking van reguliere lessen kan de samenwerking projecten opleveren voor leerlingen. Minder vergaderen, meer praktijk, is het motto van de eerste DOT bijeenkomst aardrijkskunde.

Lees hier het uitgebreide verslag van 16 september 2016

Voor meer informatie en deelname kunt u terecht bij Bert Colly en Ina Huitema (Bornego).

Contact

Secretariaat Aansluitingsnetwerk VO-HO Fryslân
Postbus 1528
Telefoon: (058) 2846331
8901 BV Leeuwarden
Fax: (058) 2846423
E-mail: info@vo-ho.nl

Coördinator vanuit het VO: Bert Colly
bertcolly@hotmail.com

Coördinator vanuit het HO: Jelle Nauta
jelle.nauta@hvhl.nl

Meld u aan en ontvang meer informatie die aansluit op uw interesses.