Aansluitingsnetwerk Voortgezet Onderwijs – Hoger Onderwijs Fryslân

EM conferentie 14 november 2013

LOGO VOHO Fryslan universiteit groningenPrintStenden logo okt 2011 Logo VHL 408x200

 

Locatie: NHL Hogeschool, Rengerslaan 10, Leeuwarden
Organisatie: Aansluitingsnetwerk vo-ho Fryslân

Aanmelding: niet meer mogelijk

Contact: info@vo-ho.nl
Thema: Studievaardigheden in het HBO

NB. Deelnemers ontvangen een certificaat van deelname.

Programma (wijzigingen voorbehouden)

14.00 – 14.20 uur             inschrijving / ontvangst met koffie en thee
14.20 – 14.30 uur             opening
14.30 – 15.30 uur             eerste ronde workshops
15.30 – 16.00 uur             pauze + informatiemarkt
16.00 – 17.00 uur             tweede ronde workshops
17.00 – 17.30 uur             netwerken en  borrel

 

Workshops:

 1. Marije Nieuwenhuizen, Hogeschool VHL: Wat kan ik met dit vak worden? (ronde 1)
 2. Theun Meestringa, SLO, Enschede: Taaleisen in het voortgezet en hoger onderwijs, toegespitst op het gammaveld (ronde 1)
 3. Wiko Veenvliet: ervaringen OSG Sevenwolden met het IBC (ronde 1)
 4. Albert van der Kaap, SLO: van profielwerkstuk naar profielmeesterstuk (ronde 1)
 5. Frans Resink, SLO: Het profielwerkstuk compleet beoordeeld (ronde 2)
 6. Henk van der Vaart / Frans Philips: DOT Economie/M&O: opbrengsten en plannen voor komend jaar (ronde 2)
 7. Mirjam Oosting (toegepaste aardrijkskunde, Hogeschool VHL): Workshop `Dorpsenergieplan’ Hoe een dorp de eigen energievoorziening kan regelen (ronde 2)
 8. Eelco Hooijmaaijers: het nut van de geschiedenis in het HBO (ronde 2)

 

Toelichting workshops:

Ad1. Marije Nieuwenhuizen, Hogeschool VHL: Wat kan ik met dit vak worden? (ronde 1)

Anno 2013 wordt een juiste studiekeuze steeds belangrijker. Uw leerlingen krijgen te maken met de 1 mei maatregel, leenstelsels, bindende studieadviezen (BSA) en strakkere eisen bij de toelating tot opleidingen. Wat kunt u vanuit uw vak doen om leerlingen de helpende hand te bieden? Op welke hbo werkvelden en opleidingen sluit uw vak aan?
In deze workshop werkt u aan handvatten om leerlingen meer doorkijkjes te geven naar hun toekomst.

 

Ad2. Theun Meestringa, SLO, Enschede: Taaleisen in het voortgezet en hoger onderwijs, toegespitst op het gammaveld (ronde 1)

In het hoger onderwijs is de klacht dat de eerstejaars niet kunnen schrijven te veel gehoord. Matige scores op taaltoetsen lijken deze grief te ondersteunen. De klacht is ook niet nieuw, hij bestaat al jaren. De klacht was twintig jaar geleden aanleiding tot het vernieuwen van de examenprogramma’s havo/vwo en een paar jaar geleden tot de invoering van het referentiekader taal. ‘Ze kunnen niet schrijven’ en toch hebben die eerstejaars vaak meer dan tien jaar schrijfonderwijs  genoten. Hoe is dit te verklaren?

Twee voor de hand liggende verklaringen voldoen niet. De eerste is dat het aan de leerlingen ligt, die zijn zo dom of lui dat ze het in het hoger onderwijs nog niet kunnen. De tweede is dat het aan de leraren Nederlands ligt die hun leerlingen niet hebben kunnen leren schrijven. Het is wel zo dat je je af kunt vragen of het schrijfonderwijs in basis en voortgezet onderwijs optimaal is. Leraren en leerlingen kunnen vast beter, maar ze doen het in het vo al beter dan in de propedeuse blijkt.

Een derde verklaring ligt in het onvoldoende onderkennen van het belang van de context waarin taal gebruikt wordt. De betekenis van taaluitingen hangt nauw samen met de context waarin ze worden gebruikt. Wat schrijven leerlingen in het vo en wat wordt van hen gevraagd in het ho? In deze workshop zullen we op grond van recent onderzoek in vo en ho deze verklaring nader verkennen.

 

Ad3. Wiko Veenvliet: ervaringen OSG Sevenwolden met het IBC (ronde 1)

OSG Sevenwolden biedt vanaf dit jaar voor het EM profiel in havo bovenbouw het IBC (International Business College) aan. Leerlingen kunnen daarvoor in havo 3 solliciteren. Het IBC begeleidt leerlingen in de ontwikkeling van competenties, die van belang zijn voor hun toekomstige HBO-opleiding, als zelfstandig ondernemer of als werknemer in dienst bij een onderneming.
In 80% van de tijd doen  leerlingen het reguliere programma en in de overige 20% zijn zij bezig met ondernemerschap. In deze workshop is er aandacht voor:

 • Inhoud van het concept van IBC
 • Beleidskeuzes bij de invoering van IBC
 • Leerlingen vertellen hun eerste ervaringen met het IBC programma
 • Discussie en vragen

 

Ad4. Albert van der Kaap, SLO: van profielwerkstuk naar profielmeesterstuk (ronde 1)

Wie over goede onderzoekvaardigheden beschikt is in het HBO en WO in het voordeel. Daarom is het jammer dat men op veel scholen ontevreden is over de kwaliteit van profielwerkstukken. Om Tweede Fase-docenten te helpen bij het verbeteren van de onderzoekvaardigheden, om van het profielwerkstuk een profielmeesterstuk te maken, heeft SLO een instrument ontwikkeld voor het doen van onderzoek. Leerlingen kunnen, via een poster en hun smartphone, in elke fase van het onderzoek  ondersteunende informatie opvragen. In deze workshop wordt dit instrument toegelicht.

 

Ad5. Frans Resink, SLO: Het profielwerkstuk compleet beoordeeld  (ronde 2)

Stapsgewijs een praktische opdracht of zelfs het profielwerkstuk compleet beoordelen – op proces, (tussen)producten èn doorstroomrelevante competenties – hoe speel je dàt klaar?
SLO ontwikkelde daarvoor de afgelopen jaren in nauwe samenwerking met scholen een set instrumenten.
Deze workshop biedt u de gelegenheid, er kennis mee te maken en ermee te werken.
U neemt daarvoor door u beoordeeld of nog te beoordelen leerlingenwerk mee, liefst in het kader van het profielwerkstuk. Dus, bijvoorbeeld, een probleemstelling (hoofd- en deelvragen), een plan van aanpak, een kladverslag, het werkstuk zelf en/of uw impressies van de presentatie ervan. Vergelijk uw beoordelingsresultaten met wat de SLO-instrumenten opleveren.
Hebben ze aantrekkelijke meerwaarde? Voor u? Voor de leerling?
Zou u er meer mee willen werken. Deze workshop wijst u de weg.

 

Ad6. Henk van der Vaart, NHL Hogeschool / Frans Philips, Comenius:  DOT Economie/M&O met opbrengsten en plannen voor komend jaar (ronde 2)

DOT economie presenteert kort de opbrengsten van het afgelopen jaar: onder andere  aansluiting van het vak M&O met bedrijfseconomie in hbo opleidingen en formats bij profielwerkstukken gericht op het verkrijgen van externe opdrachtgevers.
DOT economie richt zich dit jaar op het versterken van de onderzoeksleerlijn. U bent van harte uitgenodigd in deze workshop daarover mee te praten.

 

Ad7. Mirjam Oosting (toegepaste aardrijkskunde, Hogeschool VHL): `Dorpsenergieplan’. Hoe een dorp de eigen energievoorziening kan regelen (ronde 2)

Toegepaste aardrijkskunde gaat over regionale ontwikkeling. Er wordt tijdens de opleiding veel gewerkt aan ‘echte’ projecten uit de regio.
Hierbij komt zowel het proces (de totstandkoming) als de inhoud aan bod.

Tijdens de workshop “Dorpsenergieplan” gaat u aan de slag met een Kenniswerkplaatsproject.
Dit zijn projecten waarbij verschillende partijen (Onderzoekers, Ondernemers, Onderwijs, Omgeving en Overheid) samen werken aan vraagstukken invoor en met de regio.

De casus:
De gemeente heeft een plan bedacht voor de aanleg van een windmolenpark in Oostermoer (Veenkoloniën). Dorpsbewoners
zijn hier fel op tegen en komen in protest. Een betere aanpak om een dorp te verduurzamen is om een dorpsenergieplan op te stellen. Dit gaat verder dan
alleen een windmolenpark. Zo’n plan kan alleen ontstaan door samenwerking van alle betrokken partijen, zodat er draagvlak ontstaat. Hoe men hiervoor zorgt en aan welke
aspecten wordt gedacht, leert u tijdens deze workshop.

Voor meer informatie over kenniswerkplaatsprojecten zie:  http://www.kenniswerkplaats.eu/

 

Ad8. Eelko Hooijmaaijers: het nut van de geschiedenis in het HBO (ronde 2)

Eelko Hooijmaaijers is docent geschiedenis aan het Stedelijk Gymnasium in Leeuwarden en verbonden aan het Instituut voor het Midden Oosten van de RuG.
Het vak geschiedenis is verplicht in de profielen CM en EM. Veel leerlingen vragen: `Meneer, wat kun je nou met geschiedenis?’ Iedere docent heeft het antwoord op deze vraag klaar, vaak in de trant van `leren van je fouten’. In deze workshop gaan we er dieper op in: wat leer je bij het vak geschiedenis en wat levert je dat op in je vervolgstudie? Laat duizend bloemen bloeien!

Contact

Secretariaat Aansluitingsnetwerk VO-HO Fryslân
Postbus 1528
Telefoon: (058) 2846331
8901 BV Leeuwarden
Fax: (058) 2846423
E-mail: info@vo-ho.nl

Coördinator vanuit het VO: Bert Colly
bertcolly@hotmail.com

Coördinator vanuit het HO: Jelle Nauta
jelle.nauta@hvhl.nl

Meld u aan en ontvang meer informatie die aansluit op uw interesses.