Aansluitingsnetwerk Voortgezet Onderwijs – Hoger Onderwijs Fryslân

Impressie EM conferentie 18 oktober 2012

Aansluitingsnetwerk VO-HO Fryslân organiseerde op 18 oktober een conferentie rondom het EM profiel. Tijdens deze middag is er aan de ca. 40 deelnemers een afwisselende mix aangeboden van sprekers over diverse thema’s en verdiepende workshops rondom zaken die spelen in het EM profiel.

In het plenaire gedeelte kregen de aanwezigen een drietal inleidingen. Allereerst presenteerde mevr. Van der Ham het concept en uitrol van de International Business School (IBC) op de havo. Daarna volgde een indrukwekkende presentatie van vier leerlingen van het Hondsrug College uit Emmen. Zij volgen onderwijs op het Entreprenasium en hebben een prachtig beeld geschetst van wat zij op deze jonge leeftijd al kunnen op het gebied van ondernemen in hun eigen bedrijven. Mevr. Hommel van het VECON sloot het plenaire gedeelte af met een presentatie over het VECON business school concept.

    

De workshops in het tweede deel van de middag hadden een uiteenlopend karakter. Zo is tijdens deze middag het Docent Ontwikkelteam (DOT) rondom het vak Economie opgestart. Docenten van hbo en vo zoeken elkaar op binnen dit DOT en gaan vorm en inhoud geven aan deze samenwerking. Veel belangstelling was er voor de workshop rondom de beoordeling van het PWS. Frans Resink van het SLO leidde de belangstellenden deskundig door deze ingewikkelde materie. Belangstellenden voor VECON business school en het Entreprenasium werden verder geïnformeerd in twee workshops over deze onderwerpen. Van verdiepende aard waren de workshops over de relatie tussen geschiedenis en economie, verzorgd door Frank Jan de Graaf en die over maatschappelijk verantwoord ondernemen, verzorgd door een docent van de Hogeschool Van Hall Larenstein. Op deze conferentie mocht ook een workshop over de ontwikkelingen op het gebied van rekenen niet ontbreken. Nelleke den Braber van het SLO verzorgde dit onderdeel.In de daarop volgende pauze werd er al volop genetwerkt tussen de deelnemers en de sprekers van het plenaire gedeelte.

     

De conferentie werd afgesloten met een borrel, waarbij er opnieuw contacten tot stand zijn gekomen tussen docenten van het vo en hbo. De NHL heeft gezorgd voor uitstekende facilitaire ondersteuning. Al met al kijken we terug op een geslaagde middag, die voor herhaling en uitbouw in aanmerking komt.

Contact

Secretariaat Aansluitingsnetwerk VO-HO Fryslân
Postbus 1528
Telefoon: (058) 2846331
8901 BV Leeuwarden
Fax: (058) 2846423
E-mail: info@vo-ho.nl

Coördinator vanuit het VO: Bert Colly
bertcolly@hotmail.com

Coördinator vanuit het HO: Jelle Nauta
jelle.nauta@hvhl.nl

Meld u aan en ontvang meer informatie die aansluit op uw interesses.