Aansluitingsnetwerk Voortgezet Onderwijs – Hoger Onderwijs Fryslân

Opbrengsten DOT Economie

Gastcolleges

Al enige jaren verzorgt de opleiding Commerciële Economie van de NHL gastcolleges op het VO. De colleges sluiten aan op de lesbrief Marketing binnen het vak M&O.
Mogelijke onderwerpen zijn: de marketingmix, positionering, marketing-communicatie, reclame, neuromarketing, corporate communication. Wat maar past binnen de lessen, en afhankelijk van waar behoefte aan is. Het is een leuke en zinvolle aanvulling op de lessen en het geeft leerlingen vaak iets meer zicht op beroepen die horen bij dit vakgebied. Wat doet een marketeer eigenlijk?
Het gaat niet om voorlichting over opleidingen, of reclame voor de NHL,.. de colleges zijn echt gericht op het vakgebied.

Heeft u interesse, of vragen? mail: o.reitsma@ecma.nhl.nl of tel: 06-23 25 53 91

 DOT – verslagen

Profielwerkstuk M&O

Bedrijfseconomie

Lesmaterialen bedrijfseconomie HBO

Lesmaterialen Management & Organisatie (M&O)

M&O in balans van Thieme Meulenhoff de methode die door veel vo-scholen wordt gebruikt; Over M&O in balans

Lesbrieven van uitgevers Stoffels. 

Syllabi en examenprogramma’s economie & M&O

Contact

Secretariaat Aansluitingsnetwerk VO-HO Fryslân
Postbus 1528
Telefoon: (058) 2846331
8901 BV Leeuwarden
Fax: (058) 2846423
E-mail: info@vo-ho.nl

Coördinator vanuit het VO: Bert Colly
bertcolly@hotmail.com

Coördinator vanuit het HO: Jelle Nauta
jelle.nauta@hvhl.nl

Meld u aan en ontvang meer informatie die aansluit op uw interesses.