Aansluitingsnetwerk Voortgezet Onderwijs – Hoger Onderwijs Fryslân

NLT / Wiskunde D

Regionaal steunpunt Noord voor Natuur, Leven en Technologie (NLT) en Wiskunde D

Het symposium ‘Uitdagend exact onderwijs in VO en HO’ van 15 juni 2006 heeft als resultaat gehad dat het Aansluitingsnetwerk in september 2006 een steunpunt voor Wiskunde D en NLT heeft opgericht. Deze nieuwe profielkeuzevakken in bovenbouw havo en vwo hebben gemeenschappelijk dat ze alleen een schoolexamen kennen en allebei hebben een sterke externe gerichtheid naar vervolgopleidingen en werkvelden. Sinds 2008 werken we samen met de RUG aan ondersteuning voor NLT en Wiskunde D in regionaal steunpunt Noord.

In totaal 7 gecertificeerde havo NLT modules zijn ondergebracht bij Regionaal steunpunt Noord (voor onderhoud en indien mogelijk nascholing). De eerste 4 havo NLT modules zijn vanuit ons steunpunt ontwikkeld (1 t/m 4); Het beste ei (landelijke startmodule) en De bodem leeft zijn in andere regio’s ontwikkeld en vanwege specifieke kennis bij opleidingen van hogeschool Van Hall Larenstein ondergebracht bij steunpunt Noord. De module Wat zeg je? is ontwikkeld in samenwerking met de RUG.

Havo NLT modules Regionaal steunpunt Noord Bijzonderheden
1 Maak het verschil Ook geschikt als Wiskunde D module
2 Een waarheid als een koe Rose gist voor practicum leverbaar*
3 Veiliger met kaart en GIS  In ontwikkeling: verbreding met onderwerp biodiversiteit (feb. 2012)
4 Waterzuivering  Leskisten beschikbaar
5 Het beste ei (start module) Aanvullend lesmateriaal ontwikkeld, beschikbaar op dvd
6 De bodem leeft Schimmel voor practicum leverbaar*; leskisten beschikbaar
7 Wat zeg je? Digitale ingangstoetsen op dvd

* Rose gist (snoepjes proef) en schimmel (compost power proef) zijn leverbaar voor 100 euro via hogeschool Van Hall Larenstein, contactpersoon: Anneke Vaartjes (anneke.vaartjes@wur.nl) en Anita Wiersma (anita.wiersma@wur.nl). Zie ook onder documenten van beide modules op de dvd.

Het leerlingmateriaal van al deze modules is beschikbaar op www.betavak-nlt.nl In het vaklokaal NLT staan aanvullende materialen voor leerlingen (zie www.vaklokaal-nlt.nl)

Contactpersonen voor de havo modules van steunpunt Noord zijn Mart Mojet (m.mojet@rsg-sneek.nl ) en Jelle Nauta (jelle.nauta@wur.nl ). Hier kunt u uw vragen over bovenstaande modules kwijt.

Contact

Secretariaat Aansluitingsnetwerk VO-HO Fryslân
Postbus 1528
Telefoon: (058) 2846331
8901 BV Leeuwarden
Fax: (058) 2846423
E-mail: info@vo-ho.nl

Coördinator vanuit het VO: Bert Colly
bertcolly@hotmail.com

Coördinator vanuit het HO: Jelle Nauta
jelle.nauta@hvhl.nl

Meld u aan en ontvang meer informatie die aansluit op uw interesses.