Aansluitingsnetwerk Voortgezet Onderwijs – Hoger Onderwijs Fryslân

Docentendag

Conferentie internationaliseren@home

vrijdag 15 juni 2018

In Friesland is al een sterke beweging gaande op het gebied van internationalisering in het onderwijs. NHL Stenden Hogeschool heeft het concept Wereldwijs Onderwijs over internationalisering in het basis- en middelbaar onderwijs. Veel Mbo-opleidingen kennen een uitgebreid stagenetwerk in het buitenland. Via de internationale GEO-projecten van IVN maken leerlingen van middelbare scholen uit diverse landen kennis met internationale vraagstukken op het gebied van water en circulaire economie. De sectoroverstijgende GEO-projecten, zoals GEO-WATER en GEO-CIRCLE, worden ondersteund door Erasmus+.

Voor meer informatie en aanmelding klik hier. 

 

Opbrengsten Docentendagen

 

Contact

Secretariaat Aansluitingsnetwerk VO-HO Fryslân
Postbus 1528
Telefoon: (058) 2846331
8901 BV Leeuwarden
Fax: (058) 2846423
E-mail: info@vo-ho.nl

Coördinator vanuit het VO: Bert Colly
bertcolly@hotmail.com

Coördinator vanuit het HO: Jelle Nauta
jelle.nauta@hvhl.nl

Meld u aan en ontvang meer informatie die aansluit op uw interesses.