Aansluitingsnetwerk Voortgezet Onderwijs – Hoger Onderwijs Fryslân

Docentenmiddag Netwerk Noord 22 oktober 2014

Locatie: Rengerslaan 10,  B1 plein van NHL Hogeschool, Leeuwarden
Data: woensdag 22 oktober 2014
Tijd: 16:00 – 20:00 uur

Inmiddels is het al weer een jaar geleden dat de nieuwe curricula in de bètavakken zijn ingevoerd. Een aantal scholen is direct begonnen met een nieuwe methode, anderen beginnen dit jaar met een nieuwe methode. Dat eerste jaar heeft allerlei ervaringen opgeleverd in het gebruik van de nieuwe methodes. De boeken voor 5 havo en 5 en 6 vwo zijn inmiddels beschikbaar. Ook hiermee zijn de eerste ervaringen opgedaan.

Tijdens de docentenmiddag kunt u kennismaken met de uitgevers van de meest gebruikte methodes. U komt in gesprek met collega’s  over hun ervaringen met de methode. Dingen die u zijn opgevallen, vragen die u heeft over de gemaakte keuzes in het boek zijn onderwerpen van discussie.

We hebben de uitgevers gevraagd te laten zien hoe in hun methode de vernieuwing in het curriculum zichtbaar wordt. We leiden u langs verschillende methodes, zodat u tijdens de discussies ook kunt horen hoe de andere methodes bevallen.

Tussendoor wordt er een maaltijd geserveerd , waar u ook de gelegenheid hebt informeel met elkaar te spreken.

Deze bijeenkomst is gratis toegankelijk voor alle docenten van scholen die deelnemen aan Netwerk Noord. Deelnemers van andere scholen betalen 50 euro.

In verband met de catering verzoeken wij u om zich uiterlijk  21 oktober  aan te melden voor deze bijeenkomst.

Voor vragen kunt u zich wenden tot één van de coördinatoren van Netwerk Noord:

Jan Apotheker, e-mail: j.h.apotheker@rug.nl
Renske de Jonge, e-mail: r.m.de.jonge@rug.nl
Jelle Nauta, e-mail: jelle.nauta@wur.nl
Jenny Meijer-Wierenga, e-mail: j.meijer-wierenga@pl.hanze.nl

Programma

Ontvangst: 16:00-16:15 uur

Workshopronde:

Ronde 1  16:15-17.00 uur

 • Noordhoff: Chemie
 • Noordhoff: Natuurkunde Overal
 • Wiskunde: Wageningse Methode
 • Malmberg: Biologie voor jou

Ronde 2  17:00 – 17:45 uur

 • Noordhoff: Pulstar
 • Noordhoff: Getal & Ruimte
 • 10 voor biologie
 • Malmberg: Nova natuurkunde

Ronde 3  17:45 – 18:30 uur

 • Noordhoff: Nectar
 • Noordhoff: Chemie Overal
 • Thieme: Sysnat
 • Malmberg: Mathplus

Diner:      18:30 – 19:15 uur

Ronde 4  19:15 – 20:00 uur

 • Noordhoff: Moderne Wiskunde
 • VO ster collecties
 • Thieme: Newton
 • Malmberg: Nova scheikunde

Contact

Secretariaat Aansluitingsnetwerk VO-HO Fryslân
Postbus 1528
Telefoon: (058) 2846331
8901 BV Leeuwarden
Fax: (058) 2846423
E-mail: info@vo-ho.nl

Coördinator vanuit het VO: Bert Colly
bertcolly@hotmail.com

Coördinator vanuit het HO: Jelle Nauta
jelle.nauta@hvhl.nl

Meld u aan en ontvang meer informatie die aansluit op uw interesses.