Aansluitingsnetwerk Voortgezet Onderwijs – Hoger Onderwijs Fryslân

Talenconferentie

Talenconferentie 29 maart 2018

Samen staan we sterker

Bent u een docent Nederlands, Engels, Frans, Fries, Klassieke Talen, of elke andere taal? Dan krijgt u nu de kans om mee te denken en te praten over nieuwe ontwikkelingen in het taalonderwijs. Wij willen u daarom van harte uitnodigen voor de Talenconferentie op 29 Maart 2018.

Binnen het Aansluitingsnetwerk Vo-Ho Fryslân hebben de Hogescholen in Leeuwarden hun krachten weer gebundeld om voor de zevende keer een plek te creëren waar het onderwijs onder de loep kan worden genomen. Het thema tijdens de Talenconferentie is Design Based Education (DBE) centraal. Uitgangspunt is dat de talenconferentie vooral direct bruikbare ideeën en lesmaterialen oplevert voor uw school en de dagelijkse lespraktijk.

Design Thinking wordt de basis van het onderwijsconcept van de nieuwe NHL-Stenden Hogeschool. Het is een aanpak om originele, creatieve oplossingen te bedenken voor problemen door middel van: experimenteren, prototypen maken, leren van fouten, verbeteren en samenwerken.

Het programma ziet er, onder voorbehoud, als volgt uit;

9.30 – 10.00 uur inloop
10.00 – 11.00 uur welkom
11.00 – 12.30 uur eerste ronde workshops
12.30 – 13.30 uur lunch
13.30 – 15.00 uur tweede ronde workshops
15.15 – 16.15 uur afsluiting
16.15 uur             borrel & netwerken

Einde januari ontvangt u een uitnodiging voor de Talenconferentie met daarin de omschrijvingen van de workshops en de mogelijkheid voor inschrijving. Het aantal plaatsen bij de workshops is beperkt, dus schrijf u snel in.

Opbrengsten van voorgaande Talenconferenties klik hier

Contact

Secretariaat Aansluitingsnetwerk VO-HO Fryslân
Postbus 1528
Telefoon: (058) 2846331
8901 BV Leeuwarden
Fax: (058) 2846423
E-mail: info@vo-ho.nl

Coördinator vanuit het VO: Bert Jan Flim
B.J.Flim@fcroc.nl

Coördinator vanuit het HO: Jelle Nauta
jelle.nauta@hvhl.nl

Meld u aan en ontvang meer informatie die aansluit op uw interesses.