Aansluitingsnetwerk Voortgezet Onderwijs – Hoger Onderwijs Fryslân

Talenconferentie 13 maart 2014

Datum: donderdag 13 maart 2014
Plaats: NHL Hogeschool, Rengerslaan 10, 8917 DD Leeuwarden.
Onder auspiciën van het Aansluitingsnetwerk VO-HO Fryslân

Doelgroep: VO & HO docenten Nederlands, Engels, Duits en Frans.

Aanmelding: klik hier

Programma onder voorbehoud:

13.30 – 14.00 uur    aanloop/inschrijving
14.00 – 14.25 uur    plenaire opening “Better than Reality”.
14.30 – 15.20 uur    workshopronde 1
15.20 – 15.30 uur    pauze
15.30 – 16.20 uur    workshopronde 2
16.20 – 17.00 uur    Borrel en netwerken

Korte omschrijving : “Better than Reality”.
Aan de hand van  voorbeelden wordt getoond hoe ICT bijzondere en  authentieke dimensies aan modern talenonderwijs kan toevoegen.  De lezing wordt verzorgd door docenten (mevr. R Wierda en dhr R. Barendsen) en i-minor studenten van de lerarenopleiding Talen.

Workshops

Ronde Naam Vakgebied Onderwerp
1 Nienke Smit Engels Scaffolding reading comprehension
1 Christine Vidon & Angélique Vos Frans ICT-gebruik in de les Frans
1 Dirk Klein Duits ICT-gebruik in de les Duits
1 Theun Meestringa Algemeen Schrijfvaardigheid: taaleisen in het hoger onderwijs
2 Lydia Kruiper i.s.m. Stan Broos Algemeen Digitale taaltoetsen (TOA). Gebruik en nut in het taalonderwijs
2 Ashwin Brouwers Algemeen Sociale media in de taalles
2 Frans Resink Algemeen/Nederlands Profielwerkstuk (taal)
2 Netty Feenstra & Annekin Faber Nederlands Leesvaardigheid

Inhoudsomschrijving workshops

Scaffolding reading comprehension                                                Ronde 1

Door: Nienke Smit (Rug)
Language teachers are involved in a large range of processes when helping secondary school learners comprehend reading input in a foreign language. In this workshop we will explore a range of teaching strategies for EFL reading comprehension and link these strategies to the concept of scaffolding.

In a hands-on session we will try to establish sequences of teaching strategies which you can try out in your lessons afterwards

 

Sociale media in de les Frans                                                                   Ronde 1
Door: Christine Vidon, lerarenopleider MVT aan de NHL Hogeschool.

Hoe kun je social media inzetten als krachtig en motiverend instrument voor je lessen (met name voor littérature)? We hebben het dan over Facebook, Twitter of Snapchat.

In deze workshop demonstreert Christine Vidon hoe zij dit aanpakt in de les Frans.

 

ICT-tools voor het vak Duits                                                                     Ronde 1
Door: Dirk Klein, NHL Hogeschool, lerarenopleiding Duits

Tijdens deze workshop maakt u kennis met verschillende tools zoals het Voicemialboard, Virtueel taaldorp, Camtasia en Socrative. Er wordt gekeken hoe je deze verschillende ICT-tools op verantwoorde wijze kunt toepassen in de les Duits. Neem u tablet, laptop of smartphone mee, zodat u gelijk zelf het één en ander kunt uitproberen.

 

Taaleisen in het Hoger Onderwijs                                                         Ronde 1
Door: Theun Meestringa (SLO)

De klacht dat eerstejaars studenten niet (meer) kunnen schrijven is gemakkelijk geformuleerd. Een verklaring vinden blijkt veel moeilijker. De hypotheses: `Het ligt aan de leerlingen’ en `Het ligt aan de leraren’ blijken niet te voldoen. In deze workshop verkennen we aan de hand van recent onderzoek een derde hypothese: `Het belang van de context waarin taal wordt gebruikt wordt onvoldoende onderkend.’ De daarmee samenhangende vraag luidt: wat schrijven leerlingen in het vo en wat wordt van hen gevraagd in het ho?

 

Sociale Media in de taallessen                                                                  Ronde 2
Door:  Ashwin Brouwers, Friesland College

Taal en sociale media, het lijkt bijna een haat liefde verhouding. Alle afkortingen komen het Nederlands niet ten goede, of brengen de sociale media juist een verrijking in onze taal?

Onze leerlingen hebben de sociale media al wel omarmd en wat kunnen wij als docenten er dan vervolgens mee doen? Tijdens deze workshop krijg je een inkijkje in het social media-landschap en de mogelijkheden voor het taalonderwijs.

Van de deelnemers aan deze workshop wordt verwacht dat zij een laptop of tablet meenemen.

 

Het profielwerkstuk als (digi)talending                                              Ronde 2
Door: Frans Resink (SLO)

Welke rol spelen Nederlands en de Moderne Vreemde Talen op uw school bij het profielwerkstuk?

Een hoofdrol? Worden er voor Nederlands, Engels, Duits of Frans profielwerkstukken gemaakt? Zo ja, hoe vaak gebeurt dat? Om wat voor werkstukken gaat het dan doorgaans? En waarover gaan ze zoal?

Of vervullen de talen meer een bijrol? Treedt de leraar Nederlands of Engels bijvoorbeeld hooguit op als medebeoordelaar van de talige prestaties die de leerling bij zijn profielwerkstuk levert?

Hoofdrol of bijrol: is een prominentere rol voor de talen wenselijk en mogelijk? In deze workshop verkennen we de mogelijkheden. Is het profielwerkstuk taalspecifieker in te kleden? Zo niet: is meer inbreng van de talen bij de voorbereiding op en de beoordeling van de talige aspecten van het profielwerkstuk dan haalbare kaart? Bepaal in deze workshop uw keuzes!

 

Het nut van de TOA-toetsen                                                                     Ronde 2
Door:  Lydia Kruiper, Friesland College i.s.m. Stan Broos bureau ICE

De opmars van de digitale taaltoetsen binnen het taalonderwijs is onstuitbaar. Overal, ook in het MBO, worden zij als een nuttig meetinstrument beschouwd. Tijd om eens na te gaan wat nou het rendement van deze toetsen is. In welke zin zijn zij een verbetering en in welke zin een verarming van het taalonderwijs. Deze vragen worden van verschillende zijden belicht.

 

Leesstrategieën opnieuw op de kaart gezet                                           Ronde 2
Door:  Netty Feenstra en Annekin Faber

Tijdens de workshop zullen we uitleg geven bij het onderzoek naar leesstrategieën dat wij uitgevoerd hebben in 2012- 2013. Het onderwerp van het onderzoek was het bewust toepassen van leesstrategieën bij opdrachten waarbij tekstbegrip noodzakelijk is en het effect daarvan onderzoeken.

Daarnaast zullen we aan de hand van het Lees-me-nu (de leesstrategieënkaart die wij hebben ontwikkeld) laten zien hoe de leerlingen op een andere manier om kunnen gaan met opdrachten waarbij tekstbegrip noodzakelijk is.

Contact

Secretariaat Aansluitingsnetwerk VO-HO Fryslân
Postbus 1528
Telefoon: (058) 2846331
8901 BV Leeuwarden
Fax: (058) 2846423
E-mail: info@vo-ho.nl

Coördinator vanuit het VO: Bert Colly
bertcolly@hotmail.com

Coördinator vanuit het HO: Jelle Nauta
jelle.nauta@hvhl.nl

Meld u aan en ontvang meer informatie die aansluit op uw interesses.