Aansluitingsnetwerk Voortgezet Onderwijs – Hoger Onderwijs Fryslân

DOT Wiskunde

Wiskunde docenten worden uitgenodigd deel te nemen aan PLG’s van wiskunde van de RUG/NHL.

Contactpersoon: Nelleke den Braber , docent NHL lerarenopleiding wiskunde.

Contact

Secretariaat Aansluitingsnetwerk VO-HO Fryslân
Postbus 1528
Telefoon: (058) 2846331
8901 BV Leeuwarden
Fax: (058) 2846423
E-mail: info@vo-ho.nl

Coördinator vanuit het VO: Bert Jan Flim
B.J.Flim@fcroc.nl

Coördinator vanuit het HO: Jelle Nauta
jelle.nauta@hvhl.nl

Meld u aan en ontvang meer informatie die aansluit op uw interesses.