Studievaardighedentools

In samenwerking met de werkgroep havo-hbo zijn producten ontwikkeld o.a. het Generieke studievaardighedenset voor doorstroom havo-hbo.

Hier vindt u de digitale versie Generieke studievaardighedenset havo-hbo.

Lesmateriaal studievaardigheden voor vwo.

Met het lesaanbod ‘Studievaardigheden’ vanuit het NPO-project Versterking aansluiting vwo-wo biedt het ICLON Universiteit Leiden drie jaar lang een gratis lessenreeks aan. Deze bestaat uit 10 lessen in LessonUp voor de bovenbouw van het voortgezet onderwijs. Doel van de lessenreeks is het versterken en ontwikkelen van vaardigheden die leerlingen nodig hebben gedurende hun schoolloopbaan maar ook daarna in het wetenschappelijk onderwijs.

Kijk op deze website voor het aanvragen van de gratis lessen in LessonUp.c

Iedereen kan kosteloos toegang krijgen tot het lesmateriaal in LessonUp. Hiervan kan een individuele docent het aanvraagformulier invullen via de website. Die krijgt dan na een aantal werkdagen een unieke vouchercode. Met deze code kan de docent zelfs bij alle lessen, kunnen de lessen door de docent worden aangepast en opgeslagen en kunnen de lessen zowel klassikaal worden gegeven als door de leerlingen individueel worden doorlopen via een code of link.