Aansluitingsnetwerk Voortgezet Onderwijs – Hoger Onderwijs Fryslân

Symposium Studiekeuze & Studiesucces

shutterstock_151933145balktekst - Copy

Organisatie: Aansluitingsnetwerk vo-ho Fryslân / werkgroep LOB-onderwijs / HBO-Aansluitingsmonitor

Doelgroep: Teamleiders /directie / decanen / docenten vo en mbo; teamleiders / directie / kwaliteitszorg / docenten ho

Datum: 20 maart 2014

Tijd: 15.00 uur – 18.30 uur

Plaats: Hogeschool VHL, Agora 1, Leeuwarden

Doel van het symposium:

Verhogen van inzicht in factoren die positief uitwerken op studiekeuze en studiesucces.

 Aanmelding: niet meer mogelijk

 

Programma

15.00 – 15.20 u  Ontvangst door dagvoorzitter Wendy Zuidema-Haans, directeur Life Sciences and Technology

15.20 – 15.50 u  Presentatie over ontwikkelingen in aansluiting vo-ho, door Klaas-Wybo van der Hoek, vice-voorzitter college van bestuur Stenden en voorzitter stuurgroep Aansluitingsnetwerk, Sjouk Stelwagen, stuurgroeplid vanuit directie Simon Vestdijk en Goff Spoelstra, stuurgroeplid vanuit Comenius

15.50 – 16.20 u  Presentatie en discussie over uitkomsten van HBO-Aansluitingsmonitor en ander aansluitonderzoek door Jan Kamphorst, onderzoeker HBO-Aansluitingsmonitor en werkzaam bij de Hanzehogeschool, in november 2013 gepromoveerd op data van HBO-Aansluitingsmonitor

16.20 – 16.40 u  Pauze

16.40 – 17.40 u  Workshops / activiteiten (zie hieronder)

17.40 – 18.30 u  Borrel en napraten

 

Opbrengsten

Deelnemers hebben een concreet beeld welke factoren voor de eigen organisatie positief uitwerken voor de studiekeuze van leerlingen en het studiesucces van studenten.

De resultaten van het symposium worden geplaatst op deze website.

 

Omschrijving workshops/activiteiten

1. Doelgroep vo: scores vo van HBO-Aansluitingsmonitor in beeld, door Jeanet Schuring, Hanzehogeschool.

Hoe beoordelen studenten de voorbereiding op het vo in relatie tot de aansluiting op hun opleiding? Hoe waarderen zij de voorlichting vanuit het vo en de opleiding? Welke activiteiten werken aantoonbaar positief uit op studiekeuze en studiesucces van uw leerlingen? In deze workshop formuleert u activiteiten of interventies die voor uw eigen school positief uitwerken voor de aansluiting van uw leerlingen met het hoger onderwijs.

2. Doelgroep ho: scores hbo van HBO-Aansluitingsmonitor in beeld  door Mark Geerts, Stenden hogeschool.

Hoe beoordelen studenten de start in het hoger onderwijs en de voorbereiding erop in het voortgezet onderwijs? Hoe waarderen zij de voorlichting vanuit het vo en de opleiding? Welke activiteiten werken aantoonbaar positief uit op studiekeuze en studiesucces van uw studenten?  In deze workshop formuleert u activiteiten of interventies die voor uw eigen opleiding of hogeschool positief uitwerken voor de aansluiting van voortgezet naar hoger onderwijs.

3. Wat kan een Docent Ontwikkel Team (DOT) bijdragen aan verhoging van onderwijskwaliteit en aansluiting? Door Bert Jan Flim, coördinator vo-ho en VAVO, Friesland College.

Het Aansluitingsnetwerk zet sterk in de opzet van Docent Ontwikkel Teams, waarin vakdocenten vanuit vo en ho elkaar informeren en professionaliseren. Momenteel zijn in Leeuwarden DOTs actief bij scheikunde, wiskunde, biologie, Nederlands, economie en NLT/O&O. Als vanzelf ontstaan in deze teams ook interessante onderwijsproducten. Het Aansluitingsnetwerk communiceert de opbrengsten op docent studiedagen, de Nieuwsbrief en de website. In deze workshop vertellen deelnemers / coaches van DOTs over hun ervaringen en discussieert u hoe de DOTs verder kunnen worden versterkt en verbreed naar meer vakken of thema’s.

4. Invulling Studiekeuzecheck door hogeschool VHL door Marije Nieuwenhuizen, docent Communicatie bij hogeschool VHL.

Het hoger onderwijs is met ingang van dit jaar verplicht de aankomende studenten een studiekeuzeadvies aan te bieden. De uitwerking ervan verschilt per instelling. In deze workshop maakt u kennis met de studiekeuzecheck van hogeschool VHL. De discussie zal gaan over de uitwerking ervan en hoe de studiekeuzecheck kan bijdragen aan een warme overdracht naar de opleiding.

5. Rondleiding door studenten in laboratoria VHL/LS&T

Bij de opleidingen van Life Sciences & Technology, en ook andere VHL opleidingen, zijn veel actuele praktijk componenten in de opleidingen verweven. Studenten leiden u rond in laboratoria, voedingsmiddelen hallen en het Water Applicatie Centrum. U kunt de studenten aanspreken op hoe al deze faciliteiten in het onderwijs functioneren en hoe zij hun opleiding ervaren.

6. Netwerken met collega’s over aansluiting vo-ho
In de studiekantine presenteren we een aantal activiteiten van opleidingen en op het gebied van aansluiting vo-ho. U kunt daar met Jelle Nauta en anderen netwerken over aansluiting vo-ho.

 

Contact

Secretariaat Aansluitingsnetwerk VO-HO Fryslân
Postbus 1528
Telefoon: (058) 2846331
8901 BV Leeuwarden
Fax: (058) 2846423
E-mail: info@vo-ho.nl

Coördinator vanuit het VO: Bert Colly
bertcolly@hotmail.com

Coördinator vanuit het HO: Jelle Nauta
jelle.nauta@hvhl.nl

Meld u aan en ontvang meer informatie die aansluit op uw interesses.