Aansluitingsnetwerk Voortgezet Onderwijs – Hoger Onderwijs Fryslân

Taalconferentie 2015

 

Datum: donderdag 12 maart 2015
Plaats: NHL Hogeschool, Rengerslaan 10, 8917 DD Leeuwarden.
Onder auspiciën van het Aansluitingsnetwerk VO-HO Fryslân
Doelgroep: HO- en VO-docenten Nederlands, Engels, Duits en Frans.

Programma

13.15 – 13.45 uur    aanloop/inschrijving
13.45 – 14.15 uur    korte lezing van Annemie van der Putten, directeur van het Stedelijk Gymnasium en !mpulse van Piter Jelles over prikkelende dilemma’s binnen het onderwijs.
14.15 – 15.15 uur    workshopronde 1
15.15 – 15.30 uur    pauze
15.30 – 16.30 uur    workshopronde 2
16.30 – 17.30 uur    Borrel

Workshoprondes

Ronde 1  Ronde 2 
1. Bart Temme (Nederlands) 1. Bert Jan Flim (alle talen)
2. Inge Elferink (MVT) 2. Gosse Bouma (alle talen)
3. Birgitte Telkamp (alle talen) 3. Birgitte Telkamp (alle talen)
4. Bernadette Laudy (alle talen) 4. Conrad Berghoef (alle talen)

 

Workshopomschrijvingen

Ronde 1

1) Zinvol literatuuronderwijs

Bart Temme – lerarenopleiding Nederlands, NHL Hogeschool
In hoeverre leveren klassieke toetsmiddelen als het boekverslag en het mondeling tentamen nog het gewenste resultaat op? In deze workshop zal de nadruk worden gelegd op die vraag. Er zal volop aandacht zijn voor een andere benadering van literatuuronderwijs waarbij de leesontwikkeling van leerlingen vooropstaat. Bart Temme docent letterkunde aan de lerarenopleiding Nederlands op de NHL Hogeschool zal daarbij tips geven voor in uw eigen praktijk.

 

2) Motiverende didactiek voor de moderne vreemde talen

Inge Elferink – lerarenopleiding Frans, NHL Hogeschool
Als u graag de motivatie van uw leerlingen / studenten voor het leren van het Frans, Duits of Engels wilt verhogen en u nieuwsgierig bent naar de resultaten van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van motivatie voor vreemde- en tweedetaalverwerving dan is deze workshop iets voor u. Na een presentatie over de voornaamste inzichten op dit gebied, gaan de deelnemers concreet aan de slag om de opgedane kennis te vertalen naar de eigen lespraktijk.

 

3) Je geeft les in wie je bent

Birgitte Telkamp – lerarenopleiding Talen, NHL Hogeschool
Leraar, wie ben jij? Ofwel, hoe beïnvloedt je persoonlijkheid de manier waarop je omgaat met je leerlingen, je vakgebied, je collega’s?

Vanuit de aandacht voor de persoon van de leraar is een les te beschouwen als een spiegel van de ziel. Ben je bereid om in die spiegel te kijken en niet weg te lopen voor wat je daar ziet?

In deze workshop maak je kennis met enkele centrale begrippen in het denken van Parker J. Palmer: de innerlijke leraar, identiteit en integriteit, verborgen heelheid, leven met paradoxen en angst.

Daarbij voeren we een klein zelfonderzoekje uit naar de angst voor ‘de Onmogelijke Leerling’.

 

4) Leraar voor nu en voor de toekomst

Bernadette Laudy – Beleidsmedewerker 2e graads lerarenopleiding NHL Hogeschool
Wat moet de leraar van de toekomst in huis hebben? Hoe kun je als docent blijven meebewegen met de continue ontwikkelingen die in het onderwijs en in de maatschappij plaatsvinden? Hoe kun je als taaldocent je leerlingen, cursisten of studenten uitdagen en inspireren? Dit zijn vragen die op dit moment volop spelen bij de lerarenopleiding Talen. Vandaar ook dat de lerarenopleiding Talen van de NHL Hogeschool in schooljaar 2015-2016 met een compleet bijgestelde visie en bijpassend leerplan van start gaat.
Tijdens deze workshop word je geïnformeerd over de laatste ontwikkelingen binnen het onderwijs en de lerarenopleiding en ga je in gesprek over inspirerend leraarschap.

 

Ronde 2

1) PWS-experiment: groepsgewijs een boek schrijven

Bert Jan Flim – Docent geschiedenis afdeling Vavo, Friesland College
Is het mogelijk om bij wijze van PWS een groep leerlingen een boek te laten schrijven? In deze workshop onderzoeken we of dat kan en, zo ja, wat daar dan voor nodig is.

Als iedere leerling een verhaallijn schrijft dan is het probleem uiteraard om van al die verhaallijnen een samenhangend geheel te maken. Het programma Access (het databaseprogramma van MS Office) kan daarbij helpen, bijvoorbeeld om:

  • de gebeurtenissen snel in een coherente volgorde te zetten
  • tegelijkertijd iedere verhaallijn apart te blijven volgen
  • te zorgen dat de verhaallijnen niet met elkaar in tegenspraak zijn

Bert Jan Flim schreef het boek Onder de Klok over hoe een groep Utrechtse en Amsterdamse studenten tijdens de bezetting 800 joodse kinderen het leven redde. Voor de TV-serie over dit onderwerp schreef hij in Access een opzet voor een scenario. Die opzet zal tijdens de workshop als voorbeeld dienen.

Mocht uit deze workshop naar voren komen dat het mogelijk moet zijn om leerlingen een boek te laten schrijven, dan zal het Vavo nog dit schooljaar daartoe een poging wagen. Daarvan zal tijdens de Taalconferentie van volgend jaar verslag worden uitgebracht.

 

2) Culturele trends en veranderend taalgebruik

Gosse Bouma – Informatiekunde, Rijksuniversiteit Groningen
Taal is niet constant maar voortdurend aan verandering onderhevig. Taalgebruik op social media is anders dan in de klas, maar tegelijkertijd zijn social media van grote invloed op ons taalgebruik. Wanneer een leerling schrijft: “een filmpje die ik heb gezien op Youtube” of “dat kan wel is gebeuren in de statistiek”, is dit dan een voorbeeld van fout taalgebruik of van taalverandering?

In deze workshop introduceren we twee tools die taalverandering zichtbaar maken. De Google Books Ngram Viewer laat zien hoe veranderingen in taal en cultuur terug te vinden zijn in zeer grote verzamelingen gedigitaliseerde (Engelstalige) boeken. Twitter Ngrams maakt het mogelijk (Nederlands) taalgebruik op social media te onderzoeken en laat zien wat de frequentie is van de meest voorkomende taalfouten en taalveranderingen. Beide kunnen helpen om leerlingen meer bewust te maken van taalvariatie en taalverandering.

 

3) Je geeft les in wie je bent

Birgitte Telkamp – lerarenopleiding Talen, NHL Hogeschool
Leraar, wie ben jij? Ofwel, hoe beïnvloedt je persoonlijkheid de manier waarop je omgaat met je leerlingen, je vakgebied, je collega’s?
Vanuit de aandacht voor de persoon van de leraar is een les te beschouwen als een spiegel van de ziel. Ben je bereid om in die spiegel te kijken en niet weg te lopen voor wat je daar ziet?

In deze workshop maak je kennis met enkele centrale begrippen in het denken van Parker J. Palmer: de innerlijke leraar, identiteit en integriteit, verborgen heelheid, leven met paradoxen en angst.

Daarbij voeren we een klein zelfonderzoekje uit naar de angst voor ‘de Onmogelijke Leerling’.

 

4) De ontelbare mogelijkheden van het gebruik van ICT in de taalles

Conrad Berghoef- Docent Nederlands ROC Friese Poort
Met de komst van internet en de stormachtige ontwikkeling van sociale media is een schatkamer opengegaan voor docenten. Op internet zijn veel, erg veel nieuwe en activerende werkvormen te vinden om je leerlingen te betrekken bij je lesstof. Maak je lessen nog spannender door een leuke quiz, stimuleer je leerlingen om leuke digitale folders te maken, bekijk de mogelijkheden van facebook en verken de mogelijkheden van het werken met ‘flipping the classroom’. In deze workshop onderzoek je zelf één werkvorm en word je door andere deelnemers bijgepraat over andere mogelijkheden.

Contact

Secretariaat Aansluitingsnetwerk VO-HO Fryslân
Postbus 1528
Telefoon: (058) 2846331
8901 BV Leeuwarden
Fax: (058) 2846423
E-mail: info@vo-ho.nl

Coördinator vanuit het VO: Bert Colly
bertcolly@hotmail.com

Coördinator vanuit het HO: Jelle Nauta
jelle.nauta@hvhl.nl

Meld u aan en ontvang meer informatie die aansluit op uw interesses.