Aansluitingsnetwerk Voortgezet Onderwijs – Hoger Onderwijs Fryslân

Uitnodiging trainingsbijeenkomst doorstroomcijfers vo 19 november 2014

Praktisch informatie
Datum: 19 november 2014
Plaats: Stenden Hogeschool, Rengerslaan 8, Leeuwarden, ruimte 2.48.
Tijd: 13.30-16.30 uur, inloop vanaf 13.15 uur
Deelname: Kosteloos, aanmelden via online formulier.

Meer informatie klik hier.

Doelgroepen:
Scholen voor voortgezet onderwijs: schoolleiders, LOB-coördinatoren
Hogescholen: aansluitcoördinatoren opleidingen en centraal (LICA-leden), informatieanalisten
Universiteiten: aansluitcoördinatoren opleidingen en centraal (VSNU aansluitingsnetwerk),informatieanalisten
MBO-instellingen: aansluitcoördinatoren, informatieanalisten

De aansluiting van het voortgezet onderwijs op het middelbaar en hoger onderwijs blijft een belangrijk thema waarop we ook in de komende jaren graag de samenwerking met u zoeken. Naast inspanningen op het terrein van LOB waarin samen met vo en mbo diverse initiatieven worden ontwikkeld, zetten we vanuit Stenden Hogeschool, NHL Hogeschool, hogeschool Van Hall Larenstein en de Hanzehogeschool nadrukkelijk in op de verdere ontwikkeling van de studiekeuzecheck bij aanvang van de opleiding. Studenten reageren positief op deze ontwikkelingen, maar hoe vergaat het hen dan in hun verdere studieloopbaan?

In samenwerking met de VO-raad en Schoolinfo organiseert Stenden in samenwerking mt NHL Hogeschool en de Hanzehogeschool op 19 november een trainingsbijeenkomst doorstroomcijfers: “Hebben uw leerlingen succes in het vervolgonderwijs?”

Project Stimulering LOB en Schoolinfo verzorgen deze bijeenkomst waarin de doorstroomcijfers van vo-scholen naar het vervolgonderwijs centraal staan.

Doorstroomcijfers zijn gegevens die laten zien waar leerlingen terechtkomen in het vervolgonderwijs (mbo en ho) en hoe het hen daar verder vergaat. In het ManagementVenster van Vensters VO kunnen vo-scholen hun eigen doorstroomcijfers raadplegen. De bijeenkomst richt zich specifiek op schoolleiders én LOB-coördinatoren van vo-scholen en op aansluitcoördinatoren uit het vervolgonderwijs. Tijdens de bijeenkomst raadplegen we de doorstroomgegevens van de aanwezige vo-scholen en bespreken we deze met de vertegenwoordigers van het vervolgonderwijs.

Wij nodigen schoolleiders én LOB-coördinatoren van vo-scholen nadrukkelijk uit om samen met hun contactpersonen uit het vervolgonderwijs (mbo en ho) naar deze bijeenkomst te komen. De bijeenkomst levert het meeste op als je samen vanuit beide onderwijskolommen naar de doorstroomcijfers kijkt. De cijfers kunnen immers aanleiding zijn om het LOB-beleid te versterken en de wederzijdse afstemming te intensiveren.

Tijdens de bijeenkomst leert u onder begeleiding van trainers doorstroomcijfers interpreteren en is er ruimte om op basis van uw eigen doorstroomcijfers LOB beleidsvragen te verkennen. Er is wifi op de locatie aanwezig. U kunt uw eigen laptop gebruiken.

Er is plaats voor maximaal 60 deelnemers (40 uit het vo, 20 uit het vervolgonderwijs).

Mede namens het Project Stimulering LOB en Schoolinfo graag tot 19 november.

Contact

Secretariaat Aansluitingsnetwerk VO-HO Fryslân
Postbus 1528
Telefoon: (058) 2846331
8901 BV Leeuwarden
Fax: (058) 2846423
E-mail: info@vo-ho.nl

Coördinator vanuit het VO: Bert Colly
bertcolly@hotmail.com

Coördinator vanuit het HO: Jelle Nauta
jelle.nauta@hvhl.nl

Meld u aan en ontvang meer informatie die aansluit op uw interesses.