Aansluitingsnetwerk Voortgezet Onderwijs – Hoger Onderwijs Fryslân

Voor decanen

VO-raad LOB project

Het project Stimulering LOB ondersteunt scholen bij loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) van leerlingen. Het project werd in 2009 opgezet door de VO-raad, met middelen van het ministerie van OCW. Het project helpt decanen, mentoren en andere leerlingbegeleiders om leerlingen een weloverwogen keuze voor hun vervolgstudie of –loopbaan te laten maken.

Vo-raad LOB in de afgelopen 5 jaar

Inventarisatie keuzeproces

Handleiding voor het maken van een vragenlijst.

Deze vragenlijst kan gebruikt worden om te inventariseren waar de leerling is in zijn/haar keuzeproces. Het levert een overzicht voor de decaan zelf en dat gestuurd kan worden naar de betreffende mentoren. Mentoren kunnen op basis van deze gegevens in gesprek gaan met hun leerlingen.

Voor decanen

Contact

Secretariaat Aansluitingsnetwerk VO-HO Fryslân
Postbus 1528
Telefoon: (058) 2846331
8901 BV Leeuwarden
Fax: (058) 2846423
E-mail: info@vo-ho.nl

Coördinator vanuit het VO: Bert Colly
bertcolly@hotmail.com

Coördinator vanuit het HO: Jelle Nauta
jelle.nauta@hvhl.nl

Meld u aan en ontvang meer informatie die aansluit op uw interesses.