Aansluitingsnetwerk Voortgezet Onderwijs – Hoger Onderwijs Fryslân

Collegetour in Natuurmuseam Fryslân

collegetour

Collegetour in Natuurmuseum Fryslân met o.a. Johan van de Gronden (WNF) en Louise Fresco

Vanaf 12 februari 2013 vindt in het kader van Kening fan ’e Greide vijf keer een Collegetour plaats in Natuurmuseum Fryslân. Het behoud van het weidevogellandschap staat tijdens deze Collegetour centraal, gezien vanuit ecologisch, economisch en sociaal-cultureel oogpunt. Het VHL Kenniscentrum Burgers en Biodiversiteit (KBB) is betrokken bij het project Kening fan ‘e Greide.

De Collegetour vindt ’s middags plaats, en is bedoeld om studenten de gelegenheid te geven met professionals uit het werkveld in gesprek te gaan en hen vragen te stellen. Uiteraard zijn ook docenten van harte welkom! ’s Avonds zullen dezelfde sprekers een lezing houden voor een breed publiek, en is er ruimte voor debat.

Eerste sprekers zijn bekend!
Tijdens de eerste Collegetour op 12 februari aanstaande is niemand minder dan Wereldnatuurfonds-directeur Johan van de Gronden te gast. Hij gaat in het atrium van Natuurmuseum Fryslân in gesprek over biodiversiteit en zijn kijk op de wereld, met speciale aandacht voor het weidevogellandschap. Van de Gronden krijgt gezelschap van Jonathan Loh, een befaamde Britse academicus. Loh dankt zijn bekendheid aan zijn onderzoek naar de raakvlakken tussen biodiversiteit en cultuur.
Tijdens de tweede editie van de Collegetour op 12 maart zal niemand minder dan Louise Fresco spreken! Zij is o.a. bekend van haar visie op de wereldvoedselproblematiek en haar columns in NRC.

Data en locatie
De data van de verschillende Collegetours zijn 12 februari, 12 maart, 23 april, 21 mei en 18 juni 2013. Zowel de Collegetour als de debatavonden duren ongeveer 2 uur, en zullen gehouden worden in het atrium van Natuurmuseum Fryslân te Leeuwarden. Dus zet deze data in je agenda!

Voor meer informatie over de lezingen en Kening fan ‘ e Greide zie www.keningfanegreide.nl

 

Contact

Secretariaat Aansluitingsnetwerk VO-HO Fryslân
Postbus 1528
Telefoon: (058) 2846331
8901 BV Leeuwarden
Fax: (058) 2846423
E-mail: info@vo-ho.nl

Coördinator vanuit het VO: Bert Colly
bertcolly@hotmail.com

Coördinator vanuit het HO: Jelle Nauta
jelle.nauta@hvhl.nl

Meld u aan en ontvang meer informatie die aansluit op uw interesses.