Aansluitingsnetwerk Voortgezet Onderwijs – Hoger Onderwijs Fryslân

DIG-IT

Dig-It heeft tot doel om leerlingen uit havo 4 & vwo 5 te helpen bij het maken van de juiste studiekeuze en om hen een beter beeld te geven van wat studeren aan een hogeschool in de praktijk inhoudt. Daarbij zal er dit jaar in de workshops kort aandacht zijn voor het PWS als LOB-instrument. Laten we er met elkaar een succesvol evenement van maken!

Klik op de naam van de hogeschool of op in het Informatieboekje DIG-IT 2014 voor een overzicht van de opleidingen en bijbehorende workshops waarvoor je je kunt aanmelden (aanmelden DIG-IT is niet meer mogelijk).

 

Hogeschool Van Hall Larenstein:

 • Milieukunde
 • Dier- en Veehouderij
 • Bedrijfskunde en Agribusiness
 • Life Sciences & Technology
 • Biologie en medisch laboratoriumonderzoek en Biotechnologie
 • Forensic Sciences
 • Bedrijfskunde en Agribusiness, major Duurzame innovatie en Business

Stenden Hogeschool:

 • Human Resource Management
 • Tourism Management
 • Leisure Management
 • Small business en Retail Management
 • Hoger Hotelonderwijs
 • International Business and Management Studies
 • Media en Entertainment Management
 • Applied Business Administration (Toegepaste Bedrijfskunde)

 NHL Hogeschool:

 • Communicatie
 • Leraar Basisonderwijs
 • Social Studies, Maatschappelijk Werk en Dienstverlening, Culturele en
 • Lerarenopleidingen voortgezet onderwijs
 • Werktuigbouwkunde, Informatica en Elektrotechniek (max. 24 leerlingen)
 • Docent Beeldende Kunst en Vormgeving
 • Communication & Multimedia Design
 • Instituut Economie & Management
 • Bouwkunde
 • Civiele Techniek
 • Mobiliteit

Contact

Secretariaat Aansluitingsnetwerk VO-HO Fryslân
Postbus 1528
Telefoon: (058) 2846331
8901 BV Leeuwarden
Fax: (058) 2846423
E-mail: info@vo-ho.nl

Coördinator vanuit het VO: Bert Colly
bertcolly@hotmail.com

Coördinator vanuit het HO: Jelle Nauta
jelle.nauta@hvhl.nl

Meld u aan en ontvang meer informatie die aansluit op uw interesses.