Aansluitingsnetwerk Voortgezet Onderwijs – Hoger Onderwijs Fryslân

Profielkeuze

Oriëntatiedag havo 3

  • De Oriëntatiedag is op woensdag 22 mei 2019.
  • Voor meer informatie en aanmelding ga naar de website hboleeuwarden.nl 

Toelatingseisen pabo

Ondersteuning voor aspirant pabo-studenten
Per 1 augustus 2015 gaan bijzondere nadere vooropleidingseisen (verder: toelatingseisen) gelden voor depabo’s. Dit betekent dat iedereen, die geen vwo-diploma heeft of hbo-opleiding heeft afgerond, moet aantonen over voldoende kennis te beschikken van de vakgebieden aardrijkskunde, geschiedenis en natuur en techniek door het maken van de landelijke toelatingstoetsen die de pabo’s aanbieden. Lees verder.

Meer informatie leest u in de folder of kijk op www.goedvoorbereidnaardepabo.nl

Profieltest

Qompas heeft onderstaande gratis profielkeuzetest ontwikkeld. Van harte aanbevolen voor uw leerlingen havo 3 / vwo 3 profieltest.nl

 Lijst aanbevolen vakken

In dit overzicht is de landelijke lijst met toelatingseisen van alle opleidingen van de NHL Hogeschool, Stenden Hogeschool en Van Hall Larenstein opgenomen. Aan deze lijst is een kolom aanbevolen vakken toegevoegd met als doel de vakkeuze binnen de profielen voor leerlingen te vergemakkelijken. Leerlingen die in havo 3/vwo 3 voor de keuze staan van profiel en keuzevakken kunnen zeer geholpen zijn met deze lijst.

Contact

Secretariaat Aansluitingsnetwerk VO-HO Fryslân
Postbus 1528
Telefoon: (058) 2846331
8901 BV Leeuwarden
Fax: (058) 2846423
E-mail: info@vo-ho.nl

Coördinator vanuit het VO: Bert Colly
bertcolly@hotmail.com

Coördinator vanuit het HO: Jelle Nauta
jelle.nauta@hvhl.nl

Meld u aan en ontvang meer informatie die aansluit op uw interesses.