Aansluitingsnetwerk Voortgezet Onderwijs – Hoger Onderwijs Fryslân

Voorpublicatie Jubileumboek

Marit Bouwmeester (Friese sportvrouw van 2009)

‘De studie was goed te combineren met mijn top-sportcarrière. Op de havo heb ik vooral zelfdiscipline gekregen. Tijdens de hbo-tijd heb ik geleerd om duidelijk te communiceren en goed te plannen.’

Ik ben Marit Bouwmeester. Ik ben zeilster in de Olympische Laser Radial-klasse en op dit moment zit ik in mijn campagne richting ‘Londen 2012’. In 2009 was ik Friese sportvrouw van het jaar. Ik heb Small Business & Retail Management op Stenden gedaan.

Op Piter Jelles Aldlân heb ik de eerste drie jaar op het atheneum gedaan. Vanwege de sport heb ik daarna bewust voor de havo gekozen. Ik vond het leren echt leuk. Met zeilen zat ik alleen in een boot en werkte ik met een paar trainers samen. Ik vond het daarom gezellig om met andere leerlingen in de klas te zitten. Het leren ging gemakkelijk. Ik moest vaak in de auto huiswerk maken als ik naar trainingen werd gereden. Ik heb destijds veel zelfdiscipline gekregen.

Toen ik een studiekeuze moest maken, was ik onder de indruk van het aanbod. Ik ben naar een Open Dag geweest, maar vond het moeilijk om een keuze te maken. Ik kreeg vooral advies van mijn broer, die zijn hbo al had gedaan en van mijn zus, die bijna klaar was met haar opleiding. In eerste instantie vond ik ‘Fashion’ erg interessant, maar uiteindelijk koos ik voor ‘Small Business’. Een redelijk algemene opleiding waar je veel mee kan. ‘De studie was goed te combineren met mijn topsportcarrière. Op de havo heb ik vooral zelfdiscipline gekregen. Tijdens de hbo-tijd heb ik geleerd om duidelijk te communiceren en goed te plannen.’

In het begin dacht ik dat het moeilijk zou worden. Dit viel erg mee. Mode trok me altijd aan. In het tweede jaar heb ik stage gelopen bij Men at Work in Groningen. Ik heb hier een superleuke, leerzame tijd beleefd. Ik kwam er wel achter dat mode niet is waar ik verder in wilde. De afstudeerstage heb ik gedaan bij mij zeilkledingsponsor Zhik in Australië.

De studie was goed te combineren met mijn sportcarrière. Tijdens de hbo-tijd heb ik vooral geleerd om duidelijk te communiceren en goed te plannen. Mijn leraren en medestudenten waren bereid om mij zoveel mogelijk te helpen. Ik moest wel alles zelf regelen. Tijdens mijn studie ben ik een jaar gestopt. Ik wilde me plaatsen voor de Olympische Spelen van 2008. Helaas is dat toen niet gelukt. Toen heb ik de studie versneld opgepakt, om me daarna weer te kunnen focussen op het zeilen.

Op dit moment doe ik niet veel met mijn studie. Ik vond het belangrijk om mijn hbo-diploma te halen, maar momenteel is mijn hele leven gericht op de Olympische Spelen 2012. Misschien dat ik iets met mijn studie ga doen als ik ooit genoeg krijg van het water.

Sander de Rouwe (Tweede Kamer)

‘Jongeren weten vaak niet wat ze later willen. Schoolvoorlichtingen zijn teveel gericht op de aanbodkant. Je moet de vraag bij de leerling neerleggen.’

Ik ben Sander de Rouwe en namens het CDA zit ik in de Tweede Kamer. Ik heb genoten van mijn schooltijd, maar ik had moeite om op gang te komen. Op de mavo ben ik eigenlijk pas begonnen. Hier gingen voor mij de ogen open: ik wilde geen geld verdienen, maar het maatschappelijk belang dienen.

Na de basisschool ging ik naar de mavo op het Marne College in Bolsward. Het leren ging hier steeds beter. Een docent stuurde ons op stage. Hij wist dat ik ondernemer wilde worden, miljonair voor mijn dertigste. Hij zei: ‘Ga eerst maar naar een instelling waar je iets kunt betekenen voor een ander.’ Ik moest naar het gemeentehuis van Wûnseradiel. Ik fietste de eerste dagen met tegenzin naar Witmarsum. Maar de derde dag merkte ik hoe interessant ik deze maatschappelijke wereld vond.

Na de mavo ging ik naar het Friesland College: Groothandel. In deze jaren werd ik ook voor het CDJA Friesland actief. Ik was nog maar net lid toen het CDJA een voorzitter zocht, maar niemand zich aanmeldde. Het wekte verbazing dat ik wel wilde: ik was jong én zat op het mbo. Dat was men niet gewend. Maar binnen een maand nam ik de hamer over. Op school zei een docent tegen mij: ‘Sander, je verveelt je hier. Waarom ga je niet de havo doen?’. Dat heb ik toen gedaan, en met succes.

Daarna ging ik MER studeren. Daar had ik destijds niet goed over nagedacht. Ik koos voor een economische opleiding, terwijl mijn hart bij het bestuur lag. Na het eerste jaar ben ik overgestapt naar de Thorbecke Academie. Dat was míjn opleiding. Te meer omdat ik in Bolsward in de gemeenteraad terechtkwam. Overdag theorie, ’s avonds de praktijk. Ik raakte gemotiveerd doordat ik op Thorbecke erkenning kreeg dat ik op mijn 21ste al in de raad zat. In het laatste jaar liep ik stage in Wûnseradiel. Hier kreeg ik later een baan als voorlichter. Heel mooi, omdat juist dit de gemeente was die mijn ogen openende toen ik een puber was. Of ik Open Dagen heb bezocht? Ja, maar dat ervoer ik als een roes. Veelal staat centraal wat aangeboden wordt. Jongeren weten vaak nog niet wat ze willen en kunnen kiezen voor de verkeerde opleiding. Daardoor verspillen ze tijd. Voorlichtingen zijn teveel op de aanbodkant gericht. Je moet de vraag bij de leerling neerleggen.  Hier zit een stuk vergeten land. Hogescholen moeten zich voortdurend afvragen of zij wel de juiste school voor deze jongeren zijn en andersom. Keuze- of intakegesprekken is een begin.

Scholen van voortgezet en hoger onderwijs moeten zich samen verantwoordelijk voelen voor de overdracht en ontwikkeling van een jongere. Daarnaast moeten jongeren hun kansen grijpen. We hebben fantastisch en toegankelijk onderwijs, alle partijen samen kunnendaar goud van maken!


Contact

Secretariaat Aansluitingsnetwerk VO-HO Fryslân
Postbus 1528
Telefoon: (058) 2846331
8901 BV Leeuwarden
Fax: (058) 2846423
E-mail: info@vo-ho.nl

Coördinator vanuit het VO: Bert Colly
bertcolly@hotmail.com

Coördinator vanuit het HO: Jelle Nauta
jelle.nauta@hvhl.nl

Meld u aan en ontvang meer informatie die aansluit op uw interesses.