Aansluitingsnetwerk Voortgezet Onderwijs – Hoger Onderwijs Fryslân

Thema: Waar zout en zoet elkaar ontmoet

Docentendag vrijdag 19 juni 2015 in Leeuwarden

Nederland leeft met het water en de zee. Groningen, Friesland en ook Drenthe hebben van oudsher een verbinding met de Waddenzee gehad. Onze strijd tegen het water heeft ons wereldberoemd gemaakt. Maar we leren ook van gemaakte fouten. Klimaatverandering vraagt  om innovatieve oplossingen, zoals meebewegen met de zee, ‘building with nature’ en nieuwe vormen van energie en voedsel. In de 21e eeuw gaan we weer meer leven met het water in plaats van er tegen te strijden. De strakke scheiding tussen zoet en zout vervaagd, juist op dit grensvlak vinden veel vernieuwingen plaats. Vernieuwingen die kansen voor scholieren bieden, en die Nederland op de wereldkaart houden.

De heer Michiel Firet, programmamanager Waddenzee bij Staatsbosbeheer en bij Programma naar een Rijke Waddenzee, geeft een brede introductie op het thema. Waarom volstaan oude antwoorden niet meer, in hoeverre hangen ontwikkelingen samen en wat zijn voorbeelden van specifieke oplossingen. Michiel neemt ons mee vanuit het perspectief van het Natuurlijk Werelderfgoed Waddenzee en stipt vandaar uit vragen en antwoorden aan die zich presenteren op de grens van zoet en zout. Rode draad in het verhaal is dat er transities gaande zijn in het duurzaam economische medegebruik van zo’n groots natuurgebied als de Waddenzee. Terwijl de kranten bol staan van gaswinningen, zoutwinningen en visserijprotesten nemen in alle stilte steeds meer hun verantwoordelijkheid om slim om te gaan met de zogenoemde ecosysteemdiensten en gebruik maken van ecologische modellen. Michiel Firet zal enkele voorbeelden aanstippen. Een aantal van deze oplossingen komen terug in het ochtendprogramma en geven docenten concrete handvaten voor lessen in de klas. In het ochtendprogramma zijn ook pitches van studenten opgenomen waarin zij in twee minuten vertellen over hun onderzoek.

Naar programma & aanmelding docentendag 19 juni 2015

Contact

Secretariaat Aansluitingsnetwerk VO-HO Fryslân
Postbus 1528
Telefoon: (058) 2846331
8901 BV Leeuwarden
Fax: (058) 2846423
E-mail: info@vo-ho.nl

Coördinator vanuit het VO: Bert Colly
bertcolly@hotmail.com

Coördinator vanuit het HO: Jelle Nauta
jelle.nauta@hvhl.nl

Meld u aan en ontvang meer informatie die aansluit op uw interesses.