Aansluitingsnetwerk Voortgezet Onderwijs – Hoger Onderwijs Fryslân

Wegen naar Rome…

Discussie over nieuwe doorstroomcijfers en succesfactoren in de aansluiting naar het Ho.

Het afgelopen jaar bezochten de beide coördinatoren van het Aansluitingsnetwerk Vo-Ho Fryslân twaalf Friese vo-scholen. Wat ons opviel was enerzijds de grote verscheidenheid in aanpak van LOB en docentprofessionalisering en anderzijds de breed gedeelde behoefte aan betrouwbare doorstroomcijfers en aan duidelijke informatie van de hogescholen. Het dunkt ons daarom nuttig om verslag te doen van onze `tournee’ en om aansluitend samen met teamleiders, decanen en andere geïnteresseerden te discussiëren over het brede werkveld van de aansluiting tussen vo en ho. Hierbij presenteren we de meest recente doorstroomcijfers per Vo-school. Dit kan voor elke school aanknopingspunten opleveren om – met behoud van de huidige eenheid in verscheidenheid – het eigen beleid ten aanzien van de aansluiting te verbeteren. Wij hopen op een grote opkomst!

Plaats: Leeuwarder Lyceum, doctor Jacob Botkeweg 3, Leeuwarden
Datum: donderdag 9 juni, 15.00 – 17.30 uur.

Programma:

  • 15.00 uur inloop met koffie/thee
  • 15.30: plenair: rapportage coördinatoren van hun rondgang langs de vo-scholen + discussie
  • 16.15: keuze uit vier rondetafelgesprekken. Thema’s: LOB / Docentprofessionalisering / Doorstroomcijfers / Ho en aansluiting.
  • 17.00 uur: plenair: terugkoppeling rondetafelgesprekken
  • 17.30 uur: einde.

 

 

AanmeldenKlik hier

Contact

Secretariaat Aansluitingsnetwerk VO-HO Fryslân
Postbus 1528
Telefoon: (058) 2846331
8901 BV Leeuwarden
Fax: (058) 2846423
E-mail: info@vo-ho.nl

Coördinator vanuit het VO: Bert Colly
bertcolly@hotmail.com

Coördinator vanuit het HO: Jelle Nauta
jelle.nauta@hvhl.nl

Meld u aan en ontvang meer informatie die aansluit op uw interesses.