Aansluitingsnetwerk Voortgezet Onderwijs – Hoger Onderwijs Fryslân

Zorgcafé 7 november 2019

Het aansluitingsnetwerk vo-ho Fryslân presenteert:

Zorg voor aansluiting”

Voor wie: mentoren/coaches, studieloopbaan begeleiders, studieadviseur, zorgcoördinatoren, decanen en schoolleiders vanuit het vo en ho

Ons café in Campus Fryslân is een ontmoetingsplek voor vo en ho.

Thema dit keer is, hoe leerlingen uit het voortgezet onderwijs met ondersteuningsvragen in verband met bijvoorbeeld autistische kenmerken succesvol kunnen doorstromen naar een opleiding in het hoger onderwijs en hoe deze studenten goed voorbereid kunnen worden op een plek in het werkveld.

Er zijn valkuilen en succesverhalen van jongeren. Praktijkverhalen van studenten Floris en Douwe maken dat duidelijk.

Wat is de rol van het hoger onderwijs. Decanen vertellen.

De discussie kan starten. Samen zorgen we voor een goede aansluiting.

Aanmeldingsformulier klik hier

Programma 7 november 2019

14.45 uur Inloop (koffie met koek)

15.00 uur Welkomstwoord door de heer P. Bouma, directeur Rug Campus Fryslân

15.10 uur Openingswoord door de heer K.W. van der Hoek (lid van het college van bestuur van NHL Stenden Hogeschool), namens het aansluitingsnetwerk vo-ho Fryslân

15.20 uur Praktijkverhalen van studenten Floris Hendriks (HVHL) en Douwe Wilts (RUG), link filmpje

15.50 uur Hoe zorgt het hoger onderwijs voor aansluiting? Door decanen ho

16.10 uur Discussie, hoe zorgen wij samen voor een goede aansluiting?

16.40-17.00 uur Borrel en mogelijkheid voor rondleiding Campus Fryslân

Werkdocumenten

 

Contact

Secretariaat Aansluitingsnetwerk VO-HO Fryslân
Postbus 1528
Telefoon: (058) 2846331
8901 BV Leeuwarden
Fax: (058) 2846423
E-mail: info@vo-ho.nl

Coördinator vanuit het VO: Bert Colly
bertcolly@hotmail.com

Coördinator vanuit het HO: Jelle Nauta
jelle.nauta@hvhl.nl

Meld u aan en ontvang meer informatie die aansluit op uw interesses.