Aansluitingsnetwerk Voortgezet Onderwijs – Hoger Onderwijs Fryslân

Werkgroep ‘Warme Overdracht’

Startbijeenkomst van de werkgroep ‘Warme overdracht’ is op donderdag 28 september 2017.

Doel uitwisselen van knelpunten en ideeën bij de aansluiting havo/vwo – hbo

  • Welke activiteiten / afspraken kunnen bijdragen aan versterking van LOB? Vanuit vo en hbo perspectief.
  • Op welke wijze kan een verbinding van LOB met studiekeuzecheck en SLB de aansluiting voor de (potentiële) student versterken?

 

Werkdocumenten

 

Contact

Secretariaat Aansluitingsnetwerk VO-HO Fryslân
Postbus 1528
Telefoon: (058) 2846331
8901 BV Leeuwarden
Fax: (058) 2846423
E-mail: info@vo-ho.nl

Coördinator vanuit het VO: Bert Colly
bertcolly@hotmail.com

Coördinator vanuit het HO: Jelle Nauta
jelle.nauta@hvhl.nl

Meld u aan en ontvang meer informatie die aansluit op uw interesses.