Aansluitingsnetwerk Voortgezet Onderwijs – Hoger Onderwijs Fryslân

Zorg voor aansluiting

Het aansluitingsnetwerk vo-ho Fryslân presenteerde op 7 november 2019:

Zorg voor aansluiting”

Voor wie: mentoren/coaches, studieloopbaan begeleiders, studieadviseur, zorgcoördinatoren, decanen en schoolleiders vanuit het vo en ho

Ons café in Campus Fryslân is een ontmoetingsplek voor vo en ho.

Thema was, hoe leerlingen uit het voortgezet onderwijs met ondersteuningsvragen in verband met bijvoorbeeld autistische kenmerken succesvol kunnen doorstromen naar een opleiding in het hoger onderwijs en hoe deze studenten goed voorbereid kunnen worden op een plek in het werkveld.

Sfeerimpressie van het zorgcafé

 

Werkdocumenten

 

Contact

Secretariaat Aansluitingsnetwerk VO-HO Fryslân
Postbus 1528
Telefoon: (058) 2846331
8901 BV Leeuwarden
Fax: (058) 2846423
E-mail: info@vo-ho.nl

Coördinator vanuit het VO: Bert Colly
bertcolly@hotmail.com

Coördinator vanuit het HO: Jelle Nauta
jelle.nauta@hvhl.nl

Meld u aan en ontvang meer informatie die aansluit op uw interesses.