Aansluitingsnetwerk Voortgezet Onderwijs – Hoger Onderwijs Fryslân

Ons café ontmoetingsplek voor vo en ho

Het aansluitingsnetwerk vo-ho Fryslân presenteert:

Uitnodiging Zorgcafé 27 mei 2021

“Inclusief onderwijs voor leerlingen met een ondersteuningsvraag”

Voor wie: mentoren/coaches, studieloopbaan begeleiders, studieadviseurs, zorgcoördinatoren, decanen en schoolleiders vanuit het vo en ho
Aanvang: 15.00-16.30 uur

Ons online Zorgcafé is een ontmoetingsplek voor vo en ho.

Thema dit keer is, hoe leerlingen uit het voortgezet onderwijs met een ondersteuningsvraag succesvol kunnen doorstromen naar een opleiding in het hoger onderwijs.

Wat is de rol van het hoger onderwijs? Decanen vertellen over ‘inclusief onderwijs’.

Via onderstaande link kunt u zich nu al aanmelden voor deze event, eind april volgt meer concrete informatie.

Aanmeldingsformulier link website vo-ho

 

Contact

Secretariaat Aansluitingsnetwerk VO-HO Fryslân
Postbus 1528
Telefoon: (058) 2846331
8901 BV Leeuwarden
Fax: (058) 2846423
E-mail: info@vo-ho.nl

Coördinator vanuit het VO: Bert Colly
bertcolly@hotmail.com

Coördinator vanuit het HO: Jelle Nauta
jelle.nauta@hvhl.nl

Meld u aan en ontvang meer informatie die aansluit op uw interesses.