Aansluitingsnetwerk Voortgezet Onderwijs – Hoger Onderwijs Fryslân

Ons café ontmoetingsplek voor vo en ho

Het aansluitingsnetwerk vo-ho Fryslân presenteert:

Duurzaam onderwijs werkt

Hoe kunnen wij leerlingen en studenten motiveren en actiever krijgen?

Welke vakdidactische middelen kunnen we daarvoor inzetten? Helpen doorlopende leerlijnen daarbij? De contouren van ‘duurzaam onderwijs’ worden plenair geschetst, zelf werken jullie de praktijk in ons café uit. Maak een rondje langs de cafétafels voor informatie over ‘duurzaam onderwijs’. Onze tafelthema’s zijn: circulaire profielprojecten 3 havo/vwo en hoger onderwijs, doorlopende leerlijnen studievaardigheden, real-life projecten bij technasia, maatschappelijke betrokkenheid via wereldburgerschap, Docent Ontwikkelteam natuurprofiel, Gamma DOT (ak, gs, ma en ec werken samen), aansluitingsnetwerk presenteert leren, kiezen, zorg.

Klik hier voor programma en aanmelding.

 

Het aansluitingsnetwerk vo-ho Fryslân presenteerde op 7 november 2019:

Zorg voor aansluiting”

Thema was, hoe leerlingen uit het voortgezet onderwijs met ondersteuningsvragen in verband met bijvoorbeeld autistische kenmerken succesvol kunnen doorstromen naar een opleiding in het hoger onderwijs en hoe deze studenten goed voorbereid kunnen worden op een plek in het werkveld.

Sfeerimpressie van het zorgcafé

 

Werkdocumenten

 

Contact

Secretariaat Aansluitingsnetwerk VO-HO Fryslân
Postbus 1528
Telefoon: (058) 2846331
8901 BV Leeuwarden
Fax: (058) 2846423
E-mail: info@vo-ho.nl

Coördinator vanuit het VO: Bert Colly
bertcolly@hotmail.com

Coördinator vanuit het HO: Jelle Nauta
jelle.nauta@hvhl.nl

Meld u aan en ontvang meer informatie die aansluit op uw interesses.