Wie zijn wij?

Het netwerk vindt de grond voor haar bestaan in de noodzaak dat VO en HO samenwerken aan een optimale aansluiting voor de aanstaande student, zodat de student op de goede plek komt en succesvol kan zijn.  

 

Het netwerk richt zich op die activiteiten die via het VO en het HO uiteindelijk van waarde zijn voor alle studenten in hun ontwikkeling en overgang van het VO naar het HO.  

 

De activiteiten van het netwerk in de aankomende jaren zijn gericht op:  

 

Het uitwisselen van informatie tussen de scholen en instellingen:  

 • over het studieaanbod en de verschillende niveaus in het onderwijs  

 • over de onderwijskundige aanpak van scholen en instellingen  

 • de voorlichtingsactiviteiten  

 • informatie met betrekking tot doorstroom  

 

Het in contact brengen van medewerkers in het VO en HO als decanen, docenten, schoolleiders en bestuurders via bijv.: 

 • bezoeken over en weer aan elkaars instelling  

 • decanendagen of andere netwerkbijeenkomsten 

 • jaarvergadering van bestuurders  

 • bijeenkomsten waar actuele onderwijsthema’s worden gesproken 

 

Deze opsomming is niet volledig of uitputtend, dat zou ook niet goed zijn. Het netwerk moet voldoende flexibel zijn om op ontwikkelingen te kunnen inspringen, maar het levert wel een kader om de agenda van het netwerk opnieuw te bezien en te bepalen welke activiteiten het netwerk tot haar kern rekent en de middelen voor zal willen inzetten.  

coördinatoren

Els Zoer

 

 

coördinator vanuit het voortgezet onderwijs

 

 

Decaan havo bij Comenius Mariënburg te Leeuwarden, voorzitter van de decanenkring Friesland. Van oorsprong levensmiddelentechnoloog, sinds 2001 werkzaam in het onderwijs, vanaf 2009 als decaan.  Een decaan heeft een bijzondere functie in de school, veel contacten binnen en buiten, van directie tot leerling. Dat maakt het voor mij interessant, leerzaam en nuttig. Vooral de gesprekken die ik met leerlingen heb vind ik superleuk. Ze komen zoekend, soms verward binnen met veel vragen en wanneer ik ze dan gerust kan stellen en op weg kan helpen, heb ik het gevoel dat ik echt iets voor ze kan betekenen.  

Er is een grote drive onder de mensen in het netwerk, we willen allemaal een optimale aansluiting creëren voor de leerlingen die student worden. Maar hoe doen we dat? Volgens mij zit de kracht in de ontmoeting, persoonlijk contact, gesprekken, vragen stellen. 

We hebben een enorm potentieel, omdat zowel vo als ho zich heeft aangesloten in ons netwerk. Daar wil ik optimaal gebruik van gaan maken als coördinator. Bij alles wat ik hoor, lees, zie en geleerd heb, stel ik de vraag; wat kunnen we daarmee? Hoe zorgen we ervoor dat er iets gebeurt? Daar zet ik me graag voor in. 

Ik woon met man en hond in het mooie Oentsjerk, tussen Leeuwarden en Dokkum. In mijn vrije tijd ga ik liefst op wandelvakantie.

Nynke Verduijn

 

 

coördinator vanuit het hoger onderwijs

 

 

Als aansluitcoördinator bij Hogeschool van Hall Larenstein hou ik me bezig met een goede overgang van voortgezet naar hoger onderwijs. Een verbindende rol waarin allerlei mensen, projecten en activiteiten aan elkaar mag koppelen. Daarnaast vertegenwoordig ik in dit aansluitingsnetwerk vo-ho Fryslân de drie instellingen voor hoger onderwijs die hier deel van uitmaken: 

 • NHL Stenden Hogeschool 
 • Campus Fryslân / Rijksuniversiteit Groningen Hogeschool van Hall Larenstein 
 •  

Kernwoorden bij dit werk: verbinding, studievaardigheden van leerlingen en studenten, enthousiasme en ambitie. 

Met veel plezier maak ik binnenkort kennis met docenten, schoolleiders, decanen en iedereen die de leerling een succesvolle overgang naar een vervolgopleiding gunt. 

Een beetje over mijn privéleven: ik woon met veel plezier met ons gezin in Warten, daar kom je langs als je van Leeuwarden naar het prachtige Nationaal Park De Alde Feanen vaart. In mijn vrije tijd kun je mij op het water vinden, of anders buiten in de tuin of op de fiets.