Aansluitingsnetwerk Voortgezet Onderwijs – Hoger Onderwijs Fryslân

Design for Talent & X-Honours

Professionele leergemeenschap Design for Talent ​Hanze Honours College Hanzehogeschool Groningen & X-Honours NHL Hogeschool

Onderwijs gericht op de talentontwikkeling van leerlingen stelt VO-docenten voor vragen over hun eigen mogelijkheden, insteek en aanpak. Voor deze docenten faciliteren Het Hanze Honours College (Hanzehogeschool Groningen) en X-Honours (NHL Hogeschool) gezamenlijk een professionele leergemeenschap (PLG) rondom het thema Design for Talent.

Een professionele leergemeenschap is een klein team van docenten dat regelmatig bij elkaar komt om op een gestructureerde wijze kennis en ervaring te delen rond een relevant thema, waarbij de docenten de inzichten bovendien direct praktisch toepassen om het onderwijs of de onderwijsinstelling te verbeteren.

Voor meer informatie en aanmelding klik hier

Flyer Leergemeenschap VO docenten

Docenten richten de “Spots on talent”

Op 23 maart ontvingen elf voornamelijk havo docenten hun certificaat voor de cursus Spots on talent in de ruimte van het Excellentieprogramma van de Hanzehogeschool in Groningen. De cursus die deze docenten hadden gevolgd, was erop gericht docenten de al dan niet verborgen talenten van hun leerlingen te herkennen, te erkennen en te stimuleren. Het ging daarbij om het ontdekken van de eigen talenten en de drive die in te zetten om een excellente leerprestatie te leveren. Lees verder.

Aanmelding voor deelname Talentprogramma voor docenten verloopt via Carline de Boer.

 

Contact

Secretariaat Aansluitingsnetwerk VO-HO Fryslân
Postbus 1528
Telefoon: (058) 2846331
8901 BV Leeuwarden
Fax: (058) 2846423
E-mail: info@vo-ho.nl

Coördinator vanuit het VO: Bert Colly
bertcolly@hotmail.com

Coördinator vanuit het HO: Jelle Nauta
jelle.nauta@hvhl.nl

Meld u aan en ontvang meer informatie die aansluit op uw interesses.