Inclusief onderwijs

In het vo is veel aandacht voor leerlingen die zorg nodig hebben. In het ho is die aandacht voor de individuele student in opbouw. Ons Aansluitingsnetwerk vindt aandacht voor een goede doorstroom van leerlingen met ondersteuningsvragen naar het hoger onderwijs van belang. Het Aansluitingsnetwerk vo-ho Fryslân beoogt verbinding te leggen tussen zorgcoördinatoren en decanen van Friese vo- scholen en ho-decanen en beleidsmakers van de Friese hogescholen en RUG Campus Fryslân.